Bojan Lipovscak objavljeni radovi


Klik na link i rad se u pdf obliku otvara na Vasem racunalu. Radovi su skanirane verzije originalnih otisaka.

Popis radovaSijerković, Milan ; Lipovšćak, Bojan. Opis vremenske situacije : Opće karakteristike srednjih vremenskih prilika i njihovo odstupanje od prosijeka. Izvanredne meteorloške i hidrološke prilike u SR Hrvatskoj 1973. godine. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, 1974. Str. 1-32.

Lipovšćak, Bojan. Srednje visinske karte za listopad 1974. Vijesti / Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske (Zagreb), vol. 25 (1975), br. 1 ; str. 2-7.

Lipovšćak, Bojan. Utjecaj gornjih slojeva troposfere na prognozu prizemnog polja temperature i vjetra. , (1975) ; str. 17 pp.

Lipovšćak, Bojan. Analiza prognostičkih polja temperature i vjetra dobivenih diunamičkim modelom za ograničenu oblast s orografijom,Izvještaj SIZ III. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod, 1977.

Čapka Borivoj; Lipovšćak, Bojan. Prilog upoznavanju pojava grmljavine i tuče na području sjeverozapadne Hrvatske. Zbornik radova sa savetovanja o zaštiti od atmosferskih elementarnih nepogoda : Aranđelovac, 13 - 15. 11. 1978. Beograd : Republički hidrometeorološki zavod SR Srbije, 1978. Str. IX-5, 1-10.

Lipovšćak, Bojan. Usporedba nekoliko metoda za izračunavanje sile gradijenta tlaka u sigma koordinatnom sustavu : magistarski rad. Zagreb, 1978. 49 str. (Prirodoslovno matematički fakultet)

Lipovšćak, Bojan. Berechnungsfehler der Gradientkraft im sigma koordinaten in anvesenheit der steilen Gebirge. Proceedings of the 15th International Conference on the Alpine Meteorology : Grundelwald, Switzerland, 13 - 19. 9. 1978 Bern : Swiss Meteo, 1978. Pp. 19-21.

Lipovšćak, Bojan. Numerička metoda za izračunavanje sile gradijenta tlaka u sigma koordinatnom sistemu. Numeričke metode u tehnici : znanstevni skup : Zagreb, 16. studenog 1979. Zagreb : SIZ za znanstveni rad, 1979. Str. 313-319.

Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivan; Papić, Vlado; Belamarić, Goran; Čapka, Borivoj . Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1977, godini I i II dio. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, 1979.

Lipovšćak, Bojan. Radarsko računarski sistem obrane od tuče, opis sistema. Zbornik radova sa II. znanstvenog skupa Numeričke metode u tehnici : Stubičke Toplice, 20-21. studenog 1980. Zagreb : SIZ za znanstveni rad, 1980. Str. 473-478.

Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivan; Huzjak, Ivan; Kisegi, Mihovil. Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1978, godini I i II dio. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, 1980.

Lipovšćak, Bojan;Čačić, Ivan; Huzjak, Ivan; Glasnović, Dražen. Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1979, godini I i II dio. Zagreb : Dhmz, 1980.

Lipovšćak, Bojan. Radar network in Croatia. COST - 72, Workshop : seminar on weather radar : Reading UK Reading : ECMWF, 1981. Pp. 34-43.

Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivan; Huzjak, Ivan. Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1980. godini : I i II dio. Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1981.

Lipovšćak, Bojan; Matvijev, Mladen. Radarska osmatranja i mjerenja u Istri za vrijeme intenzivnog razdoblja osmatranja GARP-a. Hidrometeorologija 3, vol. 3 (1981) ; str. 103-111.

Čačić, Ivan; Lipovšćak, Bojan. Mezoanaliza radarskih mjerenja 29.6.1982. nad područjem sjeverozapadne Hrvatske. Rasprave / Republički hidrometeorološki zavod Socijalističke Republike Hrvatske (Zagreb), (1982), br. 17 ; str. 51-57.

Lipovšćak, Bojan; Skočir, Darko; Štajcar, Bojan. Meteorološki radar WSR74 S - naputak za primjenu. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, 1982. 78 str.

Lipovšćak Bojan, Radarska detekcija grmljavinskih oluja, DHMZ Zagreb 1982. G-2, 9 pp

Čačić, Ivan; Lipovšćak, Bojan. Prilog upoznavanju oblaka vertikalnog razvoja u međurječju Save i Drave. Zbornik meteoroloških i hidroloških radova (Beograd), (1983), br. 9 ; str. 52-62.

Horvat, Vladimir; Lipovšćak, Bojan. Cloud seeding with TG-10 rockets. The Journal of Weather Modification, vol 15 (1983), No 1 ; pp. 56-61.

Lipovšćak, Bojan. Radar u meteorologiji. Pomorska enciklopedija. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1983. Str. 569 - 570.

Lipovšćak, Bojan. Pattern recognition in meteorological satellite imagery. CMC Technical Digest, vol 5 (1983), No 8 ; pp. 17-19.

Horvat, Vladimir; Lipovšćak, Bojan. Cloud seeding with TG-10 rockets. Lectures presented at the Seminar on Radar Meteorology : Erice, 4-14. 10. 1982 : WMO No 626 / World Meteorological Organisation. Geneve : Secretariat of WMO, 1984. Pp. 202-210.

Horvat, Vladimir; Lipovšćak, Bojan; Zeković, Božidar; Hren, Bogomil . Hail suppression influence on dynamic processes in the atmosphere. Proceedings / XXXV Congres International astronautical federation IAF84. Lausane : IAF, 1984. Pp. 434.

Lipovšćak, Bojan. Digital image processing system for meteorological satellites INTERACT approach. Rasprave / Republički hidrometeorološki zavod Socijalističke Republike Hrvatske (Zagreb), (1984), br. 19 ; str. 75-78.

Lipovšćak, Bojan. Some radar measurements in the north Adriatic sea. WMO No 626, vol 626 (1984) ; pp. 211-218.

Lipovšćak, Bojan. Obrana od tuče na području SR Hrvatske 1967-1983 / Okrugli stol HMS o dostignutom stepenu protugradne zaštite u Jugoslaviji. Prilozi za stručno naučnu raspravu. Beograd : Savezni hidrometeorološki zavod, 1984. Str. 145-155.

Lipovšćak, Bojan. Planned radar network in hail suppression. Lectures presented at the Seminar on radar Meteorology : WMO No 626 : Erice, 4-14. 10. 1982 / World Meteorological Organisation. Geneve : Secretariat of WMO, 1984. Pp. 214-228.

Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivica. Severe storm analysis in the ALPEX period ( three case study). Zbornik meteoroloških i hidroloških radova (Beograd), (1984), br. 10 ; str. 53-56.

Lipovšćak Bojan, Automatska klasifikacija meteoroloških satelitskih podataka oblaka, CAD-CAM 1984, Zagreb, Str.347-352

Lipovšćak, Bojan. Sateliti u meteorologiji. Pomorska enciklopedija. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski Zavod, 1985. Str. 204-206.

Lipovšćak, Bojan. Istraživanje oluja - raspored grmljavinskih dana u SR Hrvatskoj. Istraživanje munja i električnih pražnjenja. Poreč : Društvo inženjera Hrvatske, 1985. Str. 13.

Lipovšćak, Bojan. Analiza višestanične oluje nad područjem jugoistočne Slavonije. Prvo jugoslovensko savetovanje o protivgradnoj zaštiti i drugim vidovima veštačkog uticaja na vreme : Knjiga 2. Beograd : Republički hidrometeorološki zavod SR Srbije, 1985. Str. 259-273.

Mehtre, Babu M.; Murthy, Narayana N. ; Lipovšćak, Bojan; Chatteryee, B. Automatic cloud classification. Int.Geosc.andRemote Sens.Symp. IGARSS85,Amherst,Mass, (1985) ; pp. 233-241.

Lipovšćak Bojan: Identifikacija oblačnih sustava na temelju numeričkih satelitskih podataka,  Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu PMF, 1986.

Lipovšćak,Bojan. Primjena klasifikatora satelitskih slika oblaka u klasifikaciji podloge. Bilten / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Savjet za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju (Zagreb), vol. 1 (1987), br. 8 ; str. 79-84.

Počakal Damir; Bojan, Lipovšćak. Određivanje veličine zrna tuče. 13. simpozij JUKEM 88 : Jugoslavenski kongres mjeriteljske opreme (1988 ; Split). Zagreb : Hrvatsko mjeriteljsko društvo, 1988.

Lipovšćak, Bojan. Automatska klasifikacija satelitskih slika oblačnih sustava. Bilten / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Savjet za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju (Zagreb), vol. 1 (1989), br. 10 ; str. 29-42.

Lipovšćak, B. - grupa autora: Studija izvodljivosti izgradnje centra za satelitsku detekciju, (hidrometeorologija)  INA-INFO Zagreb 1990. str 63- 67

Zlatko Surina, Tamara Petric-Jankov, Bojan Lipovšćak, 1990: Project: Digital model of the cadastre of the city of Zagreb, Geographic and land information systems, Internal document, Institute of Cadastre, GZAOP, Municipal comitee for spatial arrengments and utility activities Zagreb. 10 pp.

Bojan Lipovšćak, Vlatko Macek, 1991: GIS of the metropolis of Zagreb (ZGIS), Croatian Academy of Science and Art, Zagreb, Bulletin of the council of remote sensing, Vol 1., No 11, 35-41

Vjeran Buselic, Dunja Jurica, Bojan Lipovšćak, Zlatko Surina 1992: Geographic and land information system as a basis for presentation of war destruction’s, CAD Forum 92, Zagreb, Scientific papers 9-19.

Bojan Lipovšćak, Vjeran Buselic, Zlatko Surina, 1993: Geocoding of address data, Croatian Academy of Science and Art, Zagreb, Bulletin of the council of remote sensing, Vol 1., No 12, 51-63

Vlatko Maček, Bojan Lipovšćak 1993: Primjena geografskog informacijskog sustava na informacijske sustave društveno političke zajednice. FOI Varaždin. Geografski informacijski sistemi 113-134

Lipovšćak Bojan and project team 1993: GIS of the city of Zagreb, Digital Cadastral model, phase 1, Project documentation, Internal document , Institute of Cadastre, GZAOP, Municipal comitee for spatial arrengments and utility activities Zagreb. 80 pp.

Bojan Lipovšćak, Vjeran Bušelić 1994: Određivanje iznosa koeficijenta gradske rente primjenom GIS tehnologije, Informacijski sustavi 94, FOI Varaždin, zbornik radova, GIS III  1-16

Vjeran Buselic, Bojan Lipovšćak 1995: GIS of the Town of Zagreb, Croatia, JEC-GI’95, proceedings,The Hague Netherlands, 196-197

Bojan Lipovšćak, Zlatko Šurina 1995: Digital Cadastral Model - City of Zagreb,
JEC-GI’95, proceedings,The Hague Netherlands, 93-97

Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivan; Huzjak, Ivan; Ivančan - Picek, Branka. Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1980, godini I i II dio. Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2000.

Počakal, Damir; Lipovšćak, Bojan. Analysis of occurance and maximal parameter values of hail in the continental part of Croatia. 6th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and 6th European Conference on Applied Climatology (ECAC) : Ljubljana, 3-8. 9. 2006 Ljubljana : European Meteorological Society ; Agencija RS za okolje, 2006.

Ján Kaňák, Christo Georgiev,Oleksii Kryvobok, Jure Jerman,Bojan Lipovscak and Andrei Diamandi 2011; New possibilities for  access and utilisation of  EUMETSAT data  and  products through  DAWBEE programme, Conference paper
2011 EUMETSAT METEOROLOGICAL SATELLITE CONFERENCE, At 5-9 September 2011, Oslo, Norway


Makela A., Haapalainen J., Lipovscak B., Poelman D., Honor\E9 F., Biron D., Meri L., Konarski J., Huuskonen A., and  Varga B. OPERATIONAL PROGRAMME FOR THE EXCHANGE OF LIGHTNING LOCATION DATA: COMPOSITE PERFORMANCE ANALYSIS 7th European Conferenceon Severe Storms, Helsinki Finland 2013

Grupa autora , DHMZ, Zagreb 2015: 160 godina meteoroloških motrenja i njihova primjena u Hrvatskoj, .  241 pp.

Lipovšćak Bojan, Lakoš Stjepan: Meteorološki priručnik za nautičare, 2015. http://lipovscak.com/meteo, 160pp

Maud Martet, N. Gaussiat, B. Urban, P. Tabary, S. Matthews, C. Bulpett, E. Saltikoff, A. J. Huuskonen, M. Peura, M. Kurri, G. Haase, A. Henja, D. B. Michelson, B. Lipovscak, and D. Peti ,2015: Odyssey 2020, a centralised processing platform to perform state of the art radar data quality control and produce QPE products for the weather services in Europe, 37th Conference on Radar Meteorology. AMS 2015.

Markus Peura, Maud Martet, Asko J. Huuskonen,Laurent Delobbe, Bojan Lipovscak,Hidde Leijnse,Elena Saltikoff 2017: Harmonizing the European Weather Radar Network : 37th Conference on Radar Meteorology. AMS 2017.  Meteorološki elementi        Meteorologija Jadranskog mora        Home    O autorima