Bojan Lipovscak objavljeni radovi


Klik na link i rad se u pdf obliku otvara na Vasem racunalu. Radovi su skanirane verzije originalnih otisaka.

Tražite ključnu riječ? Onda upotrijebite tražilicu :

Popis radova

1974
Sijerković, Milan ; Lipovšćak, Bojan. Opis vremenske situacije : Opće karakteristike srednjih vremenskih prilika i njihovo odstupanje od prosijeka. Izvanredne meteorloške i hidrološke prilike u SR Hrvatskoj 1973. godine. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, 1974. Str. 1-32.

Lipovšćak, Bojan. Srednje visinske karte za listopad 1974. Vijesti / Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske (Zagreb), vol. 25 (1975), br. 1 ; str. 2-7.

1975
Lipovšćak, Bojan. Utjecaj gornjih slojeva troposfere na prognozu prizemnog polja temperature i vjetra. , (1975) ; str. 17 pp.

1977
Lipovšćak, Bojan. Analiza prognostičkih polja temperature i vjetra dobivenih diunamičkim modelom za ograničenu oblast s orografijom ,Izvještaj SIZ III. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod, 1977.

1978
Čapka Borivoj; Lipovšćak, Bojan. Prilog upoznavanju pojava grmljavine i tuče na području sjeverozapadne Hrvatske. Zbornik radova sa savetovanja o zaštiti od atmosferskih elementarnih nepogoda : Aranđelovac, 13 - 15. 11. 1978. Beograd : Republički hidrometeorološki zavod SR Srbije, 1978. Str. IX-5, 1-10.

Lipovšćak, Bojan. Usporedba nekoliko metoda za izračunavanje sile gradijenta tlaka u sigma koordinatnom sustavu : magistarski rad. Zagreb, 1978. 49 str. (Prirodoslovno matematički fakultet)

Lipovšćak, Bojan. Berechnungsfehler der Gradientkraft im sigma koordinaten in anvesenheit der steilen Gebirge. Proceedings of the 15th International Conference on the Alpine Meteorology : Grundelwald, Switzerland, 13 - 19. 9. 1978 Bern : Swiss Meteo, 1978. Pp. 19-21.

1979
Lipovšćak, Bojan. Numerička metoda za izračunavanje sile gradijenta tlaka u sigma koordinatnom sistemu. Numeričke metode u tehnici : znanstevni skup : Zagreb, 16. studenog 1979. Zagreb : SIZ za znanstveni rad, 1979. Str. 313-319.

Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivan; Papić, Vlado; Belamarić, Goran; Čapka, Borivoj . Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1977, godini I i II dio. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, 1979.

1980
Lipovšćak, Bojan. Radarsko računarski sistem obrane od tuče, opis sistema. Zbornik radova sa II. znanstvenog skupa Numeričke metode u tehnici : Stubičke Toplice, 20-21. studenog 1980. Zagreb : SIZ za znanstveni rad, 1980. Str. 473-478.

Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivan; Huzjak, Ivan; Kisegi, Mihovil. Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1978, godini I i II dio. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, 1980.

Lipovšćak, Bojan;Čačić, Ivan; Huzjak, Ivan; Glasnović, Dražen. Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1979, godini I i II dio. Zagreb : Dhmz, 1980.

1981
Lipovšćak, Bojan. Radar network in Croatia. COST - 72, Workshop : seminar on weather radar : Reading UK Reading : ECMWF, 1981. Pp. 34-43.

Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivan; Huzjak, Ivan, Branka Ivančan Picek Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1980. godini : I i II dio. Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1981.

Lipovšćak, Bojan; Matvijev, Mladen. Radarska osmatranja i mjerenja u Istri za vrijeme intenzivnog razdoblja osmatranja GARP-a. Hidrometeorologija 3, vol. 3 (1981) ; str. 103-111.

Lipovšćak, Bojan; Branković, Čedomir; Huzjak, Ivan Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1981. godini, Zagreb 1981. Državni hidrometeorološki zavod, 1981.

1982
Čačić, Ivan; Lipovšćak, Bojan. Mezoanaliza radarskih mjerenja 29.6.1982. nad područjem sjeverozapadne Hrvatske. Rasprave / Republički hidrometeorološki zavod Socijalističke Republike Hrvatske (Zagreb), (1982), br. 17 ; str. 51-57.

Lipovšćak, Bojan; Skočir, Darko; Štajcar, Bojan. Meteorološki radar WSR74 S - naputak za primjenu. Zagreb : Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, 1982. 78 str.

Lipovšćak Bojan, Radarska detekcija grmljavinskih oluja, DHMZ Zagreb 1>982. G-2, 9 pp

1983
Čačić, Ivan; Lipovšćak, Bojan. Prilog upoznavanju oblaka vertikalnog razvoja u međurječju Save i Drave. Zbornik meteoroloških i hidroloških radova (Beograd), (1983), br. 9 ; str. 52-62.

Horvat, Vladimir; Lipovšćak, Bojan. Cloud seeding with TG-10 rockets. The Journal of Weather Modification, vol 15 (1983), No 1 ; pp. 56-61.

Lipovšćak, Bojan. Radar u meteorologiji. Pomorska enciklopedija. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1983. Str. 569 - 570.

Lipovšćak, Bojan. Pattern recognition in meteorological satellite imagery. CMC Technical Digest, vol 5 (1983), No 8 ; pp. 17-19.

1984
Horvat, Vladimir; Lipovšćak, Bojan. Cloud seeding with TG-10 rockets. Lectures presented at the Seminar on Radar Meteorology : Erice, 4-14. 10. 1982 : WMO No 626 / World Meteorological Organisation. Geneve : Secretariat of WMO, 1984. Pp. 202-210.

Horvat, Vladimir; Lipovšćak, Bojan; Zeković, Božidar; Hren, Bogomil . Hail suppression influence on dynamic processes in the atmosphere. Proceedings / XXXV Congres International astronautical federation IAF84. Lausane : IAF, 1984. Pp. 434.

Lipovšćak, Bojan. Digital image processing system for meteorological satellites INTERACT approach. Rasprave / Republički hidrometeorološki zavod Socijalističke Republike Hrvatske (Zagreb), (1984), br. 19 ; str. 75-78.

Lipovšćak, Bojan. Some radar measurements in the north Adriatic sea. WMO No 626, vol 626 (1984) ; pp. 211-218.

Lipovšćak, Bojan. Obrana od tuče na području SR Hrvatske 1967-1983 Okrugli stol HMS o dostignutom stepenu protugradne zaštite u Jugoslaviji. Prilozi za stručno naučnu raspravu. Beograd : Savezni hidrometeorološki zavod, 1984. Str. 145-155.

Lipovšćak, Bojan. Planned radar network in hail suppression. Lectures presented at the Seminar on radar Meteorology : WMO No 626 : Erice, 4-14. 10. 1982 / World Meteorological Organisation. Geneve : Secretariat of WMO, 1984. Pp. 214-228.

Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivica. Severe storm analysis in the ALPEX period ( three case study). Zbornik meteoroloških i hidroloških radova (Beograd), (1984), br. 10 ; str. 53-56.

Lipovšćak Bojan, Automatska klasifikacija meteoroloških satelitskih podataka oblaka, CAD-CAM 1984, Zagreb, Str.347-352

1985
Lipovšćak, Bojan. Sateliti u meteorologiji. Pomorska enciklopedija. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski Zavod, 1985. Str. 204-206.

Lipovšćak, Bojan. Istraživanje oluja - raspored grmljavinskih dana u SR Hrvatskoj. Istraživanje munja i električnih pražnjenja. Poreč : Društvo inženjera Hrvatske, 1985. Str. 13.

Lipovšćak, Bojan. Analiza višestanične oluje nad područjem jugoistočne Slavonije. Prvo jugoslovensko savetovanje o protivgradnoj zaštiti i drugim vidovima veštačkog uticaja na vreme : Knjiga 2. Beograd : Republički hidrometeorološki zavod SR Srbije, 1985. Str. 259-273.

Mehtre, Babu M.; Murthy, Narayana N. ; Lipovšćak, Bojan; Chatteryee, B. Automatic cloud classification. Int.Geosc.andRemote Sens.Symp. IGARSS85,Amherst,Mass, (1985) ; pp. 233-241.

1986
Lipovšćak Bojan: Identifikacija oblačnih sustava na temelju numeričkih satelitskih podataka,  Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu PMF, 1986.

1987
Lipovšćak,Bojan. Primjena klasifikatora satelitskih slika oblaka u klasifikaciji podloge.
Bilten / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Savjet za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju (Zagreb), vol. 1 (1987), br. 8 ; str. 79-84.

1988
Počakal Damir;Bojan, Lipovšćak. Određivanje veličine zrna tuče. 13. simpozij JUKEM 88 : Jugoslavenski kongres mjeriteljske opreme (1988 ; Split). Zagreb : Hrvatsko mjeriteljsko društvo, 1988.

1989
Lipovšćak, Bojan. Automatska klasifikacija satelitskih slika oblačnih sustava. Bilten / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Savjet za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju (Zagreb), vol. 1 (1989), br. 10 ; str. 29-42.

1990
Lipovšćak, B. - grupa autora: Studija izvodljivosti izgradnje centra za satelitsku detekciju, (hidrometeorologija)  INA-INFO Zagreb 1990. str 63- 67

Zlatko Surina, Tamara Petric-Jankov, Bojan Lipovšćak, 1990: Project: Digital model of the cadastre of the city of Zagreb, Geographic and land information systems, Internal document, Institute of Cadastre, GZAOP, Municipal comitee for spatial arrengments and utility activities Zagreb. 10 pp.

1991
Bojan Lipovšćak, Vlatko Macek, 1991: GIS of the metropolis of Zagreb (ZGIS), Croatian Academy of Science and Art, Zagreb, Bulletin of the council of remote sensing, Vol 1., No 11, 35-41

1992
Vjeran Buselic, Dunja Jurica, Bojan Lipovšćak, Zlatko Surina 1992: Geographic and land information system as a basis for presentation of war destruction’s, CAD Forum 92, Zagreb, Scientific papers 9-19.

1993
Bojan Lipovšćak, Vjeran Buselic, Zlatko Surina, 1993: Geocoding of address data, Croatian Academy of Science and Art, Zagreb, Bulletin of the council of remote sensing, Vol 1., No 12, 51-63

Vlatko Maček, Bojan Lipovšćak 1993: Primjena geografskog informacijskog sustava na informacijske sustave društveno političke zajednice. FOI Varaždin. Geografski informacijski sistemi 113-134

Lipovšćak Bojan and project team 1993: GIS of the city of Zagreb, Digital Cadastral model, phase 1, Project documentation, Internal document , Institute of Cadastre, GZAOP, Municipal comitee for spatial arrengments and utility activities Zagreb. 80 pp.

Lipovšćak, Bojan; Bušelić, Vjeran; Jurica, Dunja: Geografski informacijski sustavi // CAD Forum '93 - Integracija novih tehnologija, Zbornik radova / Bojan Baletić (ur.).Zagreb, Hrvatska: CAD Sekcija Saveza društva arhitekata Hrvatske, 1993. str. 11-18 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)

1994
Bojan Lipovšćak, Vjeran Bušelić 1994: Određivanje iznosa koeficijenta gradske rente primjenom GIS tehnologije, Informacijski sustavi 94, FOI Varaždin, zbornik radova, GIS III  1-16

1995
Vjeran Buselic, Bojan Lipovšćak 1995: GIS of the Town of Zagreb, Croatia, JEC-GI’95, proceedings,The Hague Netherlands, 196-197

Bojan Lipovšćak, Zlatko Šurina 1995: Digital Cadastral Model - City of Zagreb, >JEC-GI’95, proceedings,The Hague Netherlands, 93-97

2000
Lipovšćak, Bojan; Čačić, Ivan; Huzjak, Ivan; Ivančan - Picek, Branka. Obrana od tuče na području SR Hrvatske u 1980, godini I i II dio. Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2000.

2006
Počakal, Damir; Lipovšćak, Bojan. Analysis of occurance and maximal parameter values of hail in the continental part of Croatia. 6th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and 6th European Conference on Applied Climatology (ECAC) : Ljubljana, 3-8. 9. 2006 Ljubljana : European Meteorological Society ; Agencija RS za okolje, 2006.

2009
Počakal, Damir; Lipovšćak, Bojan Occurence and characteristics of hail in continental part of Croatia // Abstract European Geoscience Union 2009, Vienna, 2009. (poster)

2011
Ján Kaňák, Christo Georgiev,Oleksii Kryvobok, Jure Jerman,Bojan Lipovscak and Andrei Diamandi New possibilities for  access and utilisation of  EUMETSAT data  and  products through  DAWBEE programme, Conference paper
2011 EUMETSAT METEOROLOGICAL SATELLITE CONFERENCE, At 5-9 September 2011, Oslo, Norway


2013
Makela A., Haapalainen J., Lipovscak B., Poelman D., Honor\E9 F., Biron D., Meri L., Konarski J., Huuskonen A., and  Varga B. OPERATIONAL PROGRAMME FOR THE EXCHANGE OF LIGHTNING LOCATION DATA: COMPOSITE PERFORMANCE ANALYSIS 7th European Conferenceon Severe Storms, Helsinki Finland 2013

2015
Grupa autora , DHMZ, Zagreb 2015: 160 godina meteoroloških motrenja i njihova primjena u Hrvatskoj, .  241 pp.

Lipovšćak Bojan, Lakoš Stjepan: Meteorološki priručnik za nautičare, 2015. http://lipovscak.com/meteo, 160pp

Maud Martet, N. Gaussiat, B. Urban, P. Tabary, S. Matthews, C. Bulpett, E. Saltikoff, A. J. Huuskonen, M. Peura, M. Kurri, G. Haase, A. Henja, D. B. Michelson, B. Lipovscak, and D. Peti ,: Odyssey 2020, a centralised processing platform to perform state of the art radar data quality control and produce QPE products for the weather services in Europe, 37th Conference on Radar Meteorology. AMS 2015.

2017
Markus Peura, Maud Martet, Asko J. Huuskonen,Laurent Delobbe, Bojan Lipovscak,Hidde Leijnse,Elena Saltikoff : Harmonizing the European Weather Radar Network : 37th Conference on Radar Meteorology. AMS 2017.web stranice:
Meteorološki priručnik za nautičare ,
Izvještaju sustava obrane od tuče 1967-2022 ,
Osnove radarske meteorologije i analize radarskih meteoroloških podataka ,
prezentacije / predavanja :
Prikaz mreže radara Hrvatske prikazane na sastancima OPERA:
Meteorološki radari u Hrvatskoj stanje 2012.
Meteorološki radari u Hrvatskoj stanje 2015.
Seoul Korea 2014. prezentacija projekta OPERA na skupu posvecenom upotrebi meteoroloskih radara u hidrologiji. LINK

Prezentacije održane na seminaru DHMZ-a:
Osnove meteoroloških radara RADARI  
Meteo radar i detekcija hladne i tople fronte FRONTE

Prezentacija Zvjezdano selo Mosor, razmišljanje o korištenju radara u meteo službi  Kamo dalje?

EUMETCAL online predavanje radarske fronte 2017 LINK


HAZU predavanje pogreske kod radarskih meteoroloskih mjerenja 2017. LINK
HAZU predavanje sateliti 2014. LINK