Home Sadržaj O autorima
banner

Linkovi su na slikama ili u tekstu, za dobro surfanje po meteorološkom priručniku koristite sve raspoložive linkove klik na link ili na sliku

Meteorologija

Meteorologija potječe od grčke riječi meteoron koja se odnosila na sve pojave na nebu.

U ovom dijelu priručnika obrađujemo opće pojmove koji se upotrebljavaju u meteorologiji, te objašnjavamo osnovne principe meteorološkog mjerenja i osmatranja.
Čitaocima koji su upoznati s osnovama meteorologije, temperaturnim skalama, vrstama naoblake, poznaju osobine vjetra, oborine i ostalih vremenskih pojava, predlažemo da ovaj dio koriste kao podsjetnik na zaboravljene ili manje korištene pojmove.

Vremenski procesi odvijaju se u atmosferi pa je neophodno upoznati se s njezinim sastavom, osobinama i naravno podjelom. Meteorološki elementi su uglavnom fizikalne veličine koje možemo mjeriti i registrirati instrumentima to su temperatura, tlak, vlaga zraka, brzina vjetra a meteorološke pojave su pojave vremena koje se opisuju i razvrstavaju u različite kategorije na primjer  oborine, vidljivost , naoblaka vrste i rodovi oblaka.

meteorološka plutaća
meteorološka plutaća

Svaki pojašnjeni meteorološki pojam nastojali smo povezati s njegovim prikazom na meteorološkim podlogama - kartama. Prikazane su trenutačne mjerene vrijednosti ili prognozirane vrijednosti koje su dobivene numeričkim modelima za prognozu vremena.Kako bi mjerenja u meteorologiji bila međusobno usporediva ona su standardizirana, propisani su uvjeti koje mjerni instrumenti i mjesta mjerenja - (meteorološke postaje) moraju zadovoljavati. Instrumenti moraju biti umjereni (kalibrirani), mjerenje meteoroloških elemenata na meteorološkim postajama obavlja se uvijek na propisanoj visini od tla i propisanoj udaljenosti od okolnih objekata. Na primjer mjerenje temperature i vlage zraka obavlja se u meteorološkom zaklonu - meteorološkoj kućici na visini 2 metra iznad tla. Kućica je bijele boje i izvedena tako da zrak slobodno struji kroz njezine zidove a da pri tome unutrašnjost kućice nikad nije izložena direktnom sunčevom zračenju. Postaje na kopnu imaju propisani položaj uređaja za mjerenje što na plovilu nije ostvarivo, tako da meteorološki podatak s broda, platforme ili plutače mora sadržavati i kratki opis mjernog mjesta. Mjerenja mogu biti kontinuirana - neprekidna u vremenu ili terminska - definirani su termini u kojima se mjerenje mora obaviti. Terminska mjerenja na postajama obavljaju se svaki puni sat, šifriraju se u meteorološku poruku koja se šalje u meteorološke sabirne centre.

Pojmove vrijeme i klima treba razlikovati i koristiti u skladu s njihovim značenjem.
Pod pojmom vrijeme podrazumijeva se opis trenutačnih mjerenja i meteorološke situacije na nekom mjestu.
Pojam klima odnosi se na opis srednje meteorološke situacije na nekom mjestu u duljem vremenskom razdoblju

latinsko jedro
Latinsko jedro

Primjer sinoptičke karte
Klik na sliku link na prognoza za 6 dana


kompozit radar
DHMZ radar kompozit animacija

vjetar i tlak
vjetar i tlak

pijavica prizna
pijavica Prizna 18.08.2015.
foto Domagoj Mačković

Pijavica Mljet 22 07 14 Ivan Cacic
Pijavica Mljet 22.07.2014.
foto Ivan Čačić
Makarska luka
Makarska pogled na luku
heliograf Hvar
Heliograf - GMP Hvar