Home Sadržaj O autorima
Meteorologija

Meteorologija potječe od grčke riječi meteoron koja se odnosila na sve pojave na nebu.

U ovom dijelu priručnika obrađujemo opće pojmove koji se upotrebljavaju u meteorologiji, te objašnjavamo osnovne principe meteorološkog mjerenja i osmatranja.
Čitaocima koji su upoznati s osnovama meteorologije, temperaturnim skalama, vrstama naoblake, poznaju osobine vjetra, oborine i ostalih vremenskih pojava, predlažemo da ovaj dio koriste kao podsjetnik na zaboravljene ili manje korištene pojmove.

Vremenski procesi odvijaju se u atmosferi pa je neophodno upoznati se s njezinim sastavom, osobinama i naravno podjelom. Meteorološki elementi su uglavnom fizikalne veličine koje možemo mjeriti i registrirati instrumentima to su temperatura, tlak, vlaga zraka, brzina vjetra a meteorološke pojave su pojave vremena koje se opisuju i razvrstavaju u različite kategorije na primjer  oborine, vidljivost , naoblaka vrste i rodovi oblaka.

meteorološka plutaća meteorološka plutaća meteorološka plutaća
meteorološka plutaća

Svaki pojašnjeni meteorološki pojam nastojali smo povezati s njegovim prikazom na meteorološkim podlogama - kartama. Prikazane su trenutačne mjerene vrijednosti ili prognozirane vrijednosti koje su dobivene numeričkim modelima za prognozu vremena.Kako bi mjerenja u meteorologiji bila međusobno usporediva ona su standardizirana, propisani su uvjeti koje mjerni instrumenti i mjesta mjerenja - (meteorološke postaje) moraju zadovoljavati. Instrumenti moraju biti umjereni (kalibrirani), mjerenje meteoroloških elemenata na meteorološkim postajama obavlja se uvijek na propisanoj visini od tla i propisanoj udaljenosti od okolnih objekata. Na primjer mjerenje temperature i vlage zraka obavlja se u meteorološkom zaklonu - meteorološkoj kućici na visini 2 metra iznad tla. Kućica je bijele boje i izvedena tako da zrak slobodno struji kroz njezine zidove a da pri tome unutrašnjost kućice nikad nije izložena direktnom sunčevom zračenju. Postaje na kopnu imaju propisani položaj uređaja za mjerenje što na plovilu nije ostvarivo, tako da meteorološki podatak s broda, platforme ili plutače mora sadržavati i kratki opis mjernog mjesta. Mjerenja mogu biti kontinuirana - neprekidna u vremenu ili terminska - definirani su termini u kojima se mjerenje mora obaviti. Terminska mjerenja na postajama obavljaju se svaki puni sat, šifriraju se u meteorološku poruku koja se šalje u meteorološke sabirne centre.

Pojmove vrijeme i klima treba razlikovati i koristiti u skladu s njihovim značenjem.
Pod pojmom vrijeme podrazumijeva se opis trenutačnih mjerenja i meteorološke situacije na nekom mjestu.
Pojam klima odnosi se na opis srednje meteorološke situacije na nekom mjestu u duljem vremenskom razdoblju

latinsko jedro
Latinsko jedro

Linkovi su na slikama ili u tekstu, za dobro surfanje po meteorološkom priručniku koristite sve raspoložive linkove klik na link ili na sliku


Primjer sinoptičke karte
Klik na sliku link na prognoza za 6 dana

kompozit radar
DHMZ radar kompozit animacija

vjetar i tlak
vjetar i tlak

Pijavica Mljet 22 07 14 Ivan Cacic
Pijavica Mljet 22.07.2014.
foto Ivan Čačić
Makarska luka
Makarska pogled na luku
heliograf Hvar
Heliograf - GMP Hvar