<
Home Sadržaj O autorima


banner

Radiosondaža

Radiosonda je instrument koji obješen na balon koji se diže u atmosferi mjeri atmosferske parametre, temperaturu, vlagu i tlak, a iz smjera i brzine premještanja balona izračunavaju se  visina, brzina i smjer vjetra te položaj radiosonde. Napajanje radiosonde je baterijom a podaci mjerenja se šalju najčešće na frekvencijama od 403 MHz ili 1680 MHz.

Moderne radiosonde mjere ili se iz njihovih podataka računaju meteorološki parametri:

  • Visina
  • Tlak
  • Temperatura
  • Relativna vlaga
  • Vjetar - brzina i smjer
  • Zemljopisni položaj sonde u trenutku mjerenja.

Prikaz mjerenja radiosonde je najčešće grafički u obliku emagrama.

radio sondaža radio sondaža
Radio sondaža, prizemna inverzija lijevo,
normalna promjena temperatura visinom - desno

Temperatura zraka

Temperatura zraka u pravilu opada s visinom oko 0.65 °C na 100 metara. Međutim u nekim vremenskim situacijama temperatura zraka u dijelu atmosfere ostaje približno konstantna. Takvi slojevi atmosfere nazivaju se IZOTERMNIM, a sama pojava naziva se TEMPERATURNA IZOTERMIJA. Katkad međutim temperatura zraka raste s visinom. Takva pojava se naziva TEMPERATURNA INVERZIJA.
Grafički prikaz mjerenja radio sonde obuhvaća sve parametre mjerenja na jednoj slici, (osim vremena trajanja sondaže). Na grafikonu os x prikazuje temperaturu a os y tlak zraka odnosno visinu od tla. S desne strane grafa prikazuje se smjer i brzina vjetra zastavicama vjetra. Izmjerene temperatura suhog i mokrog termometra na pojedinim visinama nanose se na graf i povezuju linijama: temperatura suhog termometra crna linija, a temperatura mokrog termometra plava linija. U slučaju kad su temperatura raste visinom radi se o inverziji temperature.
 

Temperatura rosišta

Temperatura rosišta je ona temperatura na kojoj zrak postaje zasićen vodenom parom, tj. temperatura na kojoj počinje kondenzacija vodene pare. Ako je razlika između temperature zraka i temperature rosišta velika onda je zrak relativno suh i suprotno, ako je razlika mala onda je zrak relativno vlažan. Prema tome ako su krivulje temperature zraka i temperature rosišta  na grafičkom prikazu sondaže bliske to je pokazatelj da u tom dijelu atmosferu postoje uvjeti za stvaranje oblaka i oborina.

balon
radio sonda vaisala
Radio sonda "Vaisala"
sonda i balon Payern

Radiosondaža postaja, Zadar (DHMZ marke Vaisala). Automatska postaja - robot za radiosondažu, prikazane su tri slike rada postaje i video lansiranja sonde.
balon se puni u kontejneru
zadar sonda 1
otvoren spremnik, balon izlazi
sondaza Zadar 2
sondaža je u tijeku
sondaza zadar 3 
Lansiranje sonde u Zadru, snimio
Zvonko Komerički


Aktualna radio sondaža Zagreb Maksimir
zagreb sondaza
Aktualna radio sondaža Zadar Zemunik
radiosondaza zadar
  Meteorološki elementi        Meteorologija Jadranskog mora        Home    O autorima
©® 2014. zabranjeno umnažanje i kopiranje bez dozvole
Document made with KompoZer