<
Home Sadržaj O autorima


banner

Linkovi su na slikama ili u tekstu, za dobro surfanje po meteorološkom priručniku koristite sve raspoložive linkove klik na link ili na sliku.

Meteorologija Jadranskog mora


Jadransko more je meteorološki  vrlo kompleksan i za sigurnu plovidbu zahtjevan akvatorij.  Iznenadna pojava bure, ekstremne količine oborina, istovremeno puhanje olujne bure i olujnog juga, valovi koji mogu doseći i 10 metara visine, magla, lokalne nevere, brze promjene smjera i mahovitost vjetra pojave su koje utječu na sigurnost plovidbe. U ovom dijelu priručnika težište smo stavili na meteorološke osobitosti Jadrana i pojedinih akvatorija  Jadrana. Opisali smo meteorološke pojave Jadrana, njihove osobitosti i znakove promjene vremena. Obaveza svakog nautičara je neprekidno praćenjem vremenske situacije, raspoznavanje znakova promjene vremena i poduzimanje svih potrebnih postupaka da se   na vrijeme skloniti na sigurno sidrište, luku  ili otplovili u zaklon najbližeg otoka.
Upoznajte se s veličinom i položajem Jadrana, klimom, osobinama mora, plime oseke i valova, vjetrovima, posebnostima vjetra  te prognozom  vremena  za pojedine akvatorije.
Naravno svima želimo "dobro more", pa makar  i surfali iz svoje omiljene fotelje.školski brod Jadran
pijavica kod Senjan

Jadransko more meteorološka podjela
meteorološki akvatoriji Jadranakompozit radar
DHMZ radar kompozit

vjetar i tlak
vjetar i tlak

meteogram Kornati
meteogram Kornati
©® 2014. zabranjeno umnažanje i kopiranje bez dozvole

  Meteorološki elementi        Meteorologija Jadranskog mora        Home    O autorima