Znakovi promjene vremena


Prilikom plovljenja i aktivnosti na moru osnovno je osloniti se na prognoze pouzdanih meteoroloških centara , samostalno analizirati meteorološke podloge (na internetu dostupne karte i radarske podatke), pratiti razvoj vremenske situacije te koristiti lokalne znakove vremena.

U svakom slučaju pomoći će motrenje i mjerenje meteoroloških elemenata pomoću brodskih meteoroloških instrumenata. Najpouzdanije prognoze dobivaju se kombiniranjem  vremenskih karata, meteoroloških izvještaja i mjerenih vrijednosti na brodici uz poznavanje lokalnih meteoroloških osobina akvatorija plovidbe.
Trenutačne podatke mreže meteoroloških postaja DHMZ-a možete pogledati na linku Vrijeme u Hrvatskoj.
Prognoza vremena za 12 sati Pomorskog meteorološkog centra DHMZ-a možete pročitati na linku prognoza. 
Prognoza za pojedine akvatorije Jadrana i pripadajuće meteograme, prognostičke karte vjetra, naoblake i valova nalaze se na linku.

Lokalni znakovi vremena i prognoza

Prognoziranje pomoću lokalnih znakova zasniva se na mjerenju meteoroloških elemenata i motrenju meteoroloških pojava. Na brodici se obično mjeri vjetar (smjer i brzina), temperatura i tlak zraka. Valovi se procjenjuju - smjer i brzina, motre se naoblaka i pojave. U prvom dijelu "Priručnika za nautičare" podrobno su opisani meteorološke elementi, u drugom dijelu prikazane su osobine vremena Jadrana te ni jedan iole iskusan nautičar neće sebe i svoju posadu dovesti u situaciju da se otisne na more bez da se prije toga ne upozna s osnovama meteorologije i opće vremenske situacije koja vlada nad akvatorijem po kojem će ploviti. Internet, televizija, radio, štampa meteorološki izvještaji u luci i marini dostupni su svakom. Podaci o vremenu i prognoza za Jadran su osnova za prognozu po lokalnim znakovima. Lokalni znakovi će je učiniti potpunom, pouzdanom, lokalnom kratkoročnom prognozom za potrebe nautičara.
Prikazani su znakovi ili predznaci za nastavak stabilnog vremena, pogoršanje vremena,  nastavak lošeg vremena, znaci nevere, oluje, bure i juga, te znakovi i  predznaci koje je potrebno znati i razumjeti za prognoziranje vremena.


Mnoge brodice raspolažu s barometrom aneroidom, praćenje tendencije tlaka ( pada i rasta ), intenziteta promjene tlaka zraka i uspoređenje s meteorološkim izvještajima uvelike pomaže u prognoziranju pomoću lokalnih znakova. U praksi se promjena tlaka toliko koristi da je prognoziranje pomoću lokalnih znakova nezamislivo bez korištenja barometra.

Elementi vremena  povezani uz prognoziranje pomoću lokalnih znakova su:

oblačnost zrcaljenje - miraž
izgled zapadnog dijela horizonta   sijevanje i grmljavina
kolebanje morske razine vjetar
stanje mora - valovi tlak zraka
magla *  praćenje službene prognoze i opisa vremena

 

Meteorološko objašnjenje navedenih pojmova nalazi se u prvom dijelu Priručnika za nautičare, klik na link dovest će vas do pojašnjenja. U ovom poglavlju objašnjavamo kako ih tumačiti kao znakove za prognoziranje vremena.

Oblačnost

Vrste oblaka, njihov nastanak, razvoj, kretanje, tendencija rasta i kidanja naoblake najvažniji su znakovi za prognoziranje.
Od svih oblaka Cirrusi i Cumulonimbusi su najbolji znakovi.
Pojava Cirrusa na vedrom nebu, najprije na zapadnom dijelu horizonta koji se kreću prema istoku do pokrivanja čitavog neba najpouzdaniji su znak pogoršanja vremena, obično dolaska juga. Ako se Cirrusi ne kreću znak je lijepog vremena, odnosno vremena koje se neće brzo pogoršati.
Cirrostratusi su nešto niži od Cirrusa i danju oko Sunca a noću oko mjeseca  stvaraju svijetli prsten - halo, potvrda su pogoršanja vremena.
Altostratusi su još niži od Cirrostratusa pa pokrivaju  i njih i Cirruse. Sunce se kroz njih jedva nazire ili potpuno gubi. Katkad iz njih pada sitna kiša. Nakon vedra i stabilna vremena kad nebo prekriju najprije Cirrusi, a zatim Cirrostarusi, Altostratusi su potvrda da nastupa pogoršanje vremena (topla fronta).
Stratusi se ponekad stvaraju i zadržavaju na obroncima primorskih planina na Velebitu, Biokovu i Crnogorskom primorju, ali su u gudurama i klancima raskidani poput krpa. Iz njih često pada dugotrajna i gusta kiša - Nimbostratus.
Cumulusi s vodoravnom osnovicom nastaju obično danju u proljeće i ljeto nad toplim i vlažnim tlom ili otocima. Nad otvorenim morem ih nema, znak su lijepa i stabilna vremena. Nastaju prije podne, brzo rastu ali predvečer nestaju.
Cumulonimbusi s nakovnjem na vrhu nastaju nad vlažnim i užarenim tlom iznad kojeg se diže topao zrak. Znak su oluje.
Mohorovicic burina kapa
Andrija Mohorovičić

Gorski oblaci na primorskim planinama, oblačna kapa na Velebitu, pouzdani su znakovi nailaska bure. Pojavljuju se i kao predznak juga i bitno je razlikovanje oblika koji predskazuje buru od onog koji predskazuje jugo. Gorski se oblaci ne kreću već obavijaju vrhove planina i otoka. Ako se pojave s morske strane nastupit će jugo. Što je vlažniji zrak južine, manja je visina na kojoj se oblak stvara. I najslabijoj južini prethode oblaci koji lebde ili obaviju  vrhove otoka Cresa (Srs 638 m), Krka (Obzova 568 m), Lošinja (Televrina  588 m), Visa (Hum 585 m), Hvara (Sveti Nikola 626 m), Brača (Vidova gora 778 m), Pelješca (Sveti Ilija 961  m), Lastova (Hum 415m), Korčule (Klupca 569 m), Mljeta (Velji grad 514 m) ili planina uz obalu : Učka, Velebit, Mosor, Biokovo, Krivošije u Boki Kotorskoj te Lovćen u Crnogorskom primorju.
Za bure pojava lećastih oblaka - Lentikularisa znak je skorog prestanka vjetra.

Izgled zapadnog dijela horizonta

Promjene vremena najčešće dolaze sa zapada, zato vrijedi pravilo, kakvo je vrijeme na zapadnom dijelu horizonta takvo će kroz nekoliko sati biti iznad brodice. Međutim , za juga pljuskovi kiše ne dolaze sa zapada već s oblacima iz jugoistoka.
Ako se za vedra vremena na zapadnom dijelu horizonta pojave oblaci, ubrzo će se ti oblaci pojaviti i nad brodicom. Također, ako se za potpuno prekrivenog neba oblacima na zapadnom dijelu horizonta pokaže i najmanje vedrine, za koji sat takva će se vedrina pojaviti iznad brodice i doći će do razvedravanja.
Kad se tamna oblačna masa kreće prema nama, za svega sat dva takva će oblačina prekriti i nebo iznad nas. S naoblakom sa zapada stižu  i oborine. Brzina približavanja je oko 30 km/h (15 čvorova), osim kod izraženih brzih hladnih fronti kad je brzina premještanja i do 80 km/h (40 čvorova). U normalnim prilikama kiša od talijanske do hrvatske obale putuje oko 10 sati, a od sjevernog do južnog Jadrana potrebno je oko 20 sati.
Pojava tamne grede (shelf), a zatim i zida oblaka koji se sve više diže sa zapada prema istoku, te munje i grmljavina, a zatim jednolična siva zavjesa ispod jake oblačine pouzdani su znak skorog dolaska oluje i nevere.
Ako je ujutro zapadni dio horizonta naoblačen, naoblačenje će zahvatiti za dana i ostali dio neba, ako se za oblačna i kišna vremena  na zapadu pokaže vedrina, treba očekivati razvedravanje i skori prestanak kiše.
Izgled zalaza Sunca ne samo da pokazuje kakvo će vrijeme biti za koji sat nego i za čitavu noć, pa i naredni dan. Za vedra vremena, jasno žuto Sunce, zatim narančasto pa crveno na bistrom zapadnom dijelu neba znakovi su stabilnog i lijepog vremena. Pojava i najslabije naoblake na zapadnom horizontu najbolje se odražava na suncu za zalaza. Zakrivanje Sunca oblacima znak je pogoršanja vremena. Za lijepa zalaza potrajat će lijepo i stabilno najvjerojatnije još jedan dan. 

Kolebanje morske razine

Razina mora redovito se i pravilno spušta  i diže. Hidrografski Institut u Splitu izdaje tablice morskih mijena za istočnu obalu Jadrana pomoću kojih se izračunavaju i nastupi visokih i niskih voda. Odstupanje od vremena i veličine visokih i niskih voda što se lako uočava u luci i na sidrištu ukazuje na utjecaj promjene tlaka zraka  i vjetra. Poznato je da su razlika između visokih i niskih voda općenito u Jadranu male, na južnom najmanje oko pola metra, a u sjevernom dijelu Jadrana veće do 1 metar.
Zrak tlači površinu mora nejednako. Za visoka tlaka tlačenje zraka je veće nego za niska tlaka, pa se razina mora spušta, a za niska tlaka tlačenje je zraka manje, pa se površina mora diže. Promjena tlaka zraka mijenja pravilno kolebanje razine mora.

Porast atmosferskog tlaka od 1 hPa uzrokuje pad razine mora od oko 1 cm i obrnuto.

Promjena visine razine mora s tlakom

Za južine kada je tlak zraka jadranske ciklone niži, razina mora će se dizati iznad normalne vrijednosti, a za bure i anticiklone, tlak zraka je visok, pa se razina mora spušta ispod normalne. Kolebanje razine mora najlakše se opaža u luci, ali uz malo pažnje i na sidrištu i to po rubu obale.
Pored tlaka zraka na nenormalno dizanje i spuštanje razine mora utječe i vjetar. Južni vjetrovi sabijaju more prema sjeveru, a istočni prema zapadu. Zbog toga južina u sjevernom Jadranu stvara neobično visoke vode, a bura uz istočnu obalu stvara nisku vodu a uz zapadnu obalu visoku vodu.

Stanje mora - valovi

Živi valovi daju sliku brzine i smjera stvarnog vjetra. Valovi mrtvog mora pokazuju koji ih je vjetar prouzročio. Oni mogu ukazivati na vjetar koji je prestao dok valovi još traju, ili vjetar koji negdje traje ali nije još dopro do mjesta na kojem se nalazimo. Južini koja nadolazi obično prethode mrtvi - zibni valovi. Ako na jednom području puše bura, iz njega u susjedna područja, u kojima se inače ne osjeća sjeveroistočnjak, dopiru valovi mrtvog mora. Da bura puše u Senjskim vratima, kod Šibenika, Omiša, Vrulji kod Makarske, u zaljevu Žuljana i drugdje poznaje se po mrtvim valovima koji se iz predjela puhanja šire lepezasto na sve strane.
Rast valova znak je daljnjeg pogoršanja, a smirivanje mora poboljšanja vremena. Ukrižano more znak je brze promjene vremena na bolje.

Magla

Magla nastaje kad nema vjetra za tišine, a zrak je vrlo vlažan i nebo vedro, ali slabo bistro. Ako se pojavi samo u ponekim kanalima, uvalama i zaljevima, znak je skorog nadolaska južine.
Kad se magla brzo raspada i nestaje, treba očekivati buru. Ako se uz prorjeđivanje stvaraju kapljice, znak je da će ubrzo stići južina.

Zrcaljenje - miraž

Pojava na moru kao da se otoci, osobito manji otoci te krajevi i rtovi otoka uzdižu iznad mora, a niska sedla na otocima kao da su privukla k sebi površinu mora, nazivamo zrcaljenje ili miraž. More tada dobije boju neba i izgleda bijelo. Zrcaljenje ej znak da je zrak iznad mora znatno hladniji od površine mora. Ako nakon južine zapuše bura nastaje zrcaljenje kao znak skorog poboljšanja vremena. Kad se za ružna vremena pojavi miraž znak je da nastupa poboljšanje vremena.

Sijevanje i grmljavina

Sijevanje pokazuje postojanje olujne oblačine (Cumulonimbus). Noću se vidi nadaleko, pa i ako su olujni oblaci dalje i ispod horizonta. Vrlo je važno utvrditi smjer sijevanja, a zatim praćenjem sijevanja može se utvrditi i smjer pomicanja oblačine iz koje sijeva. Najveću pažnju treba pokloniti sijevanju u zapadnom dijelu horizonta. Kad se opazi oblak iz kojeg sijeva, redovito se nakon nekog vremena čuje i grmljavina. Ako se oblačina pomiče prema brodici, svega za sat - dva bit će iznad brodice. Radarskim mjerenima brzine premještanja oblaka ustanovljeno je da se grmljavinski oblaci mogu premještati brzinom i do 100 km/h. Sijevanje i grmljavina su neugodne pojave na moru. Ako se isključi opasan vjetar i valovi oluje, sijevanje je samo po sebi više nego neugodno. Jedrilice koje nemaju kvalitetnu gromobransku zaštitu mogu doživjeti neugodnosti.

Vjetar

Vjetar je toliko važan meteorološki element da se obično poistovjećuje s tipom vremena:

jugoistočnjak - jugo je pojam za toplo, vlažno oblačno kišovito vrijeme;
sjeveroistočnjak - bura  pojam je za hladno, suho i vedro vrijeme;
sjeverozapadnjak - maestral pojam je za stabilno i vedro vrijeme ljeti,

ostali su vjetrovi uglavnom sinonim za prolazno promjenljivo vrijeme koje ne taje dugo.
Smjer vjetra važniji je za prognoziranje tipa vremena od brzine. Porast brzine određenog smjera vjetra znak je prevladavanja i potpunog razvoja tipa vremena, a smanjenje brzine istog vjetra, znak je ili potpunog prestanka vjetra, pa i tog tipa vremena, ili skorog prelaska na drugi vjetar i tip vremena koji tom vjetru odgovara.
Redovito smjenjivanje vjetrova s mora i s kopna ljeti znak je stabilnog lijepog vremena, a izostanak redovitog smjenjivanja znak je pogoršanja vremena. Redovita pojava maestrala i njegovo ustaljeno trajanje ljeti je najpouzdaniji znak da će takvo lijepo vrijeme potrajati.

Tlak zraka

Središta niskog tlaka su ciklone, središta visokog tlaka anticiklone, srednji tlak je 1013 hPa, niži tlak je niže od 1013 hPa, visoki je više od te vrijednosti.

Tlak zraka je najpouzdaniji znak za prognozu vremena pomoću znakova. Brzo i jako padanje tlaka zraka predskazuje prolazak depresije (približavanje) ili produbljivanje postojeće depresije, a to najčešće znači puhanje juga uz obilnu kišu, naoblaku i jake razvijene valove iz SE. Ubrzo i naglo jugo će skrenuti iz SE na SW lebić ili buru s kišom. Jugo obično skreće na lebić ako se polje visokog tlaka nalazi jugoistočno.
Ako se polje visokog tlaka nalazi sjeverozapadno nad kopnom okrenut će na jaku buru, hladnu i bez oborine.
Visoki tlak zraka znak je lijepog i suhog vremena. Kad naglo poraste tlak zraka, znači da lijepo vrijeme neće dugo potrajati. Ako se iza toga tlak ne mijenja, najvjerojatnije će nastupiti južina  vjetrovi iz SE i SW. Ružno će vrijeme i dalje potrajati, iako se tlak ne mijenja i pri tome  zakratko malo raste ili  naglo padne.  Postupni rast i  postojano dizanje tlaka znak je dolaska lijepog vremena.

Redoviti meteorološki izvještaji, pored ostalog, sadrže i informaciju o položaju , veličini i prostoru koji prekrivaju barički sustavi ciklone i anticiklone. Na brodskom barometru očitava se tlak zraka za položaj broda i vrijeme očitavanja. Očitani iznos tlaka zraka ukazuje dali je položaj broda u polju visokog ili niskog tlaka, odnosno u području djelovanja anticiklone ili ciklone. Iznos tlaka zraka najčešće ne prikazuje mnogo, znatno više pokazuje tendencija i intenzitet promjene tlaka. Brzo i veliko smanjivanje tlaka zraka (kaže se padanje barometra) znak je približavanja i produbljivanja postojeće ciklone ili formiranje nove, a to obično znači da će uskoro zapuhati jugo uz obilnu naoblaku i kišu te jake vjetrove s jugoistoka. Ovisno o premještanju središta ciklone, nakon kratkog relativnog zatišja, jugo će skrenuti na jugozapadnjak lebić, ako ciklona prolazi sjeverno od položaja broda, a na sjeveroistočnjak buru, ako ciklona prolazi južno od položaja broda.

Visoki tlak zraka znak je da će stabilno, vedro, sunčano i hladno vrijeme potrajati. Međutim naglo povećanje tlaka zraka znak je da lijepo vrijeme neće dugo potrajati. Kada visoki tlak ustraje bez promjene, treba biti oprezan, jer će najvjerojatnije nastupiti južina.
Pogoršanje vremena će i dalje potrajati, ako se tlak ne mijenja i pri tome za kratko malo raste ili naglo padne.
Postupno povećanje tlaka zraka i njegovo postojano držanje znači dolazak suhog, vedrog i hladnijeg stabilnog vremena.


Prognoziranje  praćenjem razvoja vremena

Predznaci promjene vremena sadržani su u izgledu neba, osobito zapadnog dijela horizonta i izgleda zalaska Sunca, u oblacima - vrsti količini i njihovom kretanju, vjetru ( smjeru i brzini ), stanju mora ( vrsti, smjeru i veličini valova ), razini i strujanju mora, oborinama i drugim meteorološkim pojavama, tipu i razvoju vremena.


Opća načela prognoziranja vremena pomoću lokalnih znakova: 


 
- kakvo je vrijeme danas, vjerojatnije je da će takvo vrijeme biti i sutra, nego da će se promijeniti;

- prognoza pogoršanja vremena pouzdanija je od prognoze poboljšanja;

- prognoza je pouzdanije ako se oslanja na više znakova vremena;

- jedan znak promjene vremena, ma koliko bio valjan, ne daje pouzdanu prognozu;

- ako se podudara više znakova možemo zaklučit da nastupa pogoršanje, odnosno poboljšanje vremena, a ako  nekoliko znakova proturijeće jedan drugome, valja očekivati tip promjenljiva vremena;

- izgled zapadnog dijela horizonta potvrdit će pravilnost prognoze;

- kad god je moguće treba se služiti službenim meteorološkim izvještajima i podatkom o tlaku zraka brodskog barometra za određivanje dali se brodica nalazi u području ciklone ili anticiklone, dolaze li fronte i nestabilnosti i postoje li uvjeti za njihovo nastajanje.Prognoziranje lokalnog vremena moguće je samo ako se opažaju lokalni znakovi i prati razvoj vremena, vodeći računa da je to ipak samo prognoza. Pogriješit će svatko tko misli da će veća u početku umjeti uspješno prognozirati vrijeme. Umijeće u prognoziranju postiže se pažljivim motrenjem i tumačenjem znakova vremena i njihovog značaja. Samo uporni i pažljivi, oni koji svoje prognoze temelje na većem broju znakova ubrzo će biti nagrađeni pouzdanom prognozom. Lokalni znakovi i službena prognoza vremena koja daje pregled opće vremenske situacije su dobitna kombinacija.

Predznaci za nastavak stabilnog vedrog, suhog i tihog vremena
- potpuno vedro i tiho predznak je  da će takvo vrijeme i dalje potrajati, pa iako se pojavili poneki kratkotrajni Cirrusi;
- ljeti danju na vedrom nebu iznad kopna i pokojeg otoka pojava nepokretnih Cumulonimbusa koji predvečer nestaju;
- doklegod se ne pojavljuju oblaci neće biti pogoršanja vremena;
- Cirrusi na vedrom nebu ako se ne pomiču, ili se vrlo sporo pomiču;
- ljeti  - danju redovita pojava maestrala - smorca, a uvečer u toku noći i ujutro pojava vjetra s kopna - burina;
- ljeti redovita smjena laganih vjetrova s kopna i mora - posunčara;
- ako se za zalaska Sunca jasno i živo rasvjetljava zapadni dio neba i sutra će biti vedro;
- sve dok se na zapadnom horizontu ne pojave oblaci, osim Cumulusa nad obalom;
- ako je za zalaza Sunca na zapadnom dijelu neba pri horizontu crvenkasto, pri zenitu ružičasto, narančasto, žućkasto pa zelenkasto i konačno plavkasto kao i ostali dio neba, dok su  i istočne primorske planine osvijetljene crvenkasto;
- niža razina mora nego obično, sve dok je morska razina niža od redovite visine bit će vedro, bez vjetra i kiše;
- za vedra i tiha vremena noću pojava slane i rose na obali;
- pravilno dizanje i  spuštanje morske razine za vedra, tiha i stabilna vremena, predznak je da će takvo vrijeme i dalje potrajati;
- navečer niska magla na kopnu, osobito u dolinama i ravnicama predznak je da će na moru sutra biti vedro i uglavnom tiho vrijeme;
- ako je tlak zraka i dalje visok i stalan, uz uobičajene male dnevne varijacije i dalje će takvo vrijeme potrajati.

Predznaci i pravila za pogoršanje vremena
- za stabilna, vedra i uglavnom tiha vremena, ako se pojave Cirrusi na zapadnom horizontu koji se sve više dižu i pomiču prema istoku uz postupno zastiranje cijelog neba, pogoršanje će nastupiti za 1 do 2 dana;
- ako nakon vedra dana predvečer na zapadnom horizontu proviruju glave oblačina , sutra će biti bar djelomično naoblačenje;
- ako se na zapadnom dijelu horizonta pojave, a zatim se sve više diže i približava zid Altostratusa poviše kojih su Cirrostratusi i Cirrusi koji dopiru i preko zenita prama istoku,  zapuhat će bura praćena kišom za 24 sata;
- za vedra vremena ujutro pojava Cirrostratusa - "ovčica", koje se kreću iz jugozapada, ako ima i drugih oblaka, znak je da će ubrzo pasti kiša;
- pojava visokih oblaka iz jugoistoka i juga uz jugoistočnjak, predznak je za višednevnu kišu popraćenu jugom, a zatim skretanje vjetra na buru, zahlađenje i prestanak kiše;
- što je južina jača, to je vjerojatnije da će pasti obilnija kiša, južina koja predvečer ojača, redovito donosi i kišu;
- kad kiša pada južina popusti, a kad kiša prestane padati vjetar ponovo ojača, jaka gusta kiša smiri donekle i valove;
- zimi pojava sjeverozapadnog vjetra "zimskog maestrala" - predznak je južine s kišom;
- ako ljeti ujutro, nakon burina vjetar skrene na istočnjak - levanat, a zatim na jugoistočnjak, pa umjesto da dalje skreće za Suncem kao posunčar nastavi i dalje puhati kao jugoistočnjak - južin, ne nadati se vedrom i stabilnom vremenu;
- čim ljeti izostane maestral - smorac ili ranije prestane puhati, očekivati promjenu na gore vrijeme (oluje, nevere i južina);
- ako se za vedra vremena pojave Cirrusi iza kojih se skriva Sunce kao živožuti krug, a nakon zalaska Sunca oblaci posive, a zatim i potamne, nebo je u početku blijedo i bjelkasto a zatim sivo;
- nakon vedra, tiha i stabilna vremena pojava halo efekta oko Sunca i Mjeseca - uskoro vjetar i kiša;
- pojava duge rano ujutro i nebeskog crvenila, znači pojavu skore kiše;
- nepravilan rast morske razine ukazuje na pogoršanje vremena, obično preteča južine;
- smanjenje tlaka zraka ispod normalnog, znak je pogoršanja vremena, što se brže i više smanjuje to će pogoršanje prije doći a vjetar će s kišom biti jači;

Predznaci i pravila za nastavak vjetrovitog, valovitog i kišnog vremena
- dok su oblaci nisko, kišovito vrijeme će i dalje potrajati;
- dokle god traje južina, pa i s promjenljivom naoblakom i kišom nema izgleda za poboljšanje vremena;
- ako je za naoblačenja ili kiše zalazak Sunca mutan i taman, takvo će vrijeme potrajati;
- dok je razina mora neobično visoka, još će potrajati vjetrovito i kišno vrijeme;
- ako se niski tlak i dalje smanjuje, potrajat će vjetrovito, oblačno i kišno vrijeme.
Predznaci i pravila za nevere
- ljeti, ako je izostao maestral pa je prije podne sparno, tiho - bez vjetra, a Cumulusi se gomilaju (najčešće na zapadnom dijelu horizonta), dok je atmosfera mutna a visoki oblaci kreću se za zapada  i sjeverozapada, najvjerojatnije je da će poslije podne doći do nevere;
- pojava Cumulonimbusa  s karakterističnim nakovnjem kojem se donja baza teško raspoznaje u potamnjenoj mutnoći zraka, pouzdan je znak da će doći do nevere;
- nevera ze neće kretati ka brodici i neće zahvatiti to područje ako između položaja brodice i oblaka nevere lebde mali oblaci stratusi;
- za vedra i pretežno vedra vremena sijevanje na zapadnom dijelu horizonta, a zatim i grmljavina, pouzdano je upozorenje za skori nadolazak nevere;
- sijevanje i grmljavina s istoka osim u izvanrednim meteorološkim prilikama kod jakog visinskog  istočnog strujanja - ciklona nad Crnim morem nemaju važnost znaka vremena koje će uskoro nastupiti;
- ako iza nevere zapuše sjevernjak - tramuntana i sjeveroistočnjak - bura, pa zahladi i razvedri znak je da uskoro neće biti nevere;
- ako iza nevere zapuše lagani jugoistočnjak i istočnjak ili bude sparno i tiho,  za očekivati je ponovna nevera danas ili sutra;
- ako je noću sparno i tiho, ujutro ili tijekom dana najvjerojatnije će biti nevera.
Predznaci i pravila za oluju
- kada za vlažna vremena puše neujednačen vjetar iz zapada i sjeverozapada, a na maloj visini jure raskidani oblaci bez veze sa gornjim oblacima iz kojih pada ponešto kiše, valja usmjeriti svu pažnju na zapadni i sjeverozapadni dio neba, jer je velika vjerojatnost da će se dići oluja s udarima vjetra i pljuskom kiše. Oluja je predstavljena gustom tamnom a odozgo svjetlijom oblačinom nagomilanih Cumulusa nad kojim su gusti Cirrusi, koja se sa zapada brzo pomiče prema istoku;
- ako nakon oluje predvečer ne iščeznu Cumulusi, već se i dalje gomilaju, valja očekivati oluje i sutradan;
- ako dan u kojem je bilo oluja završi jasnim nepomućenim i svijetlim zalaskom Sunca, pa i ako visoko na nebu bude Cirruse neće biti oluje;
- oluja ujutro, najčešće znači da će oluja biti i poslije podne;
- oluja popodne, najčešće znači da ih sutra neće biti;
- ako se za južine koja postupno slabi uz sve veću sparinu pred zidom Cumulusa pojavi dugi valjkasti - shelf oblak, kojem se ponekad ne vide krajevi ispod kojeg je jednolična siva zavjesa, koja se brzo približava zakratko  će nastupiti žestoka oluja. Ovakve su oluje usamljene i kad prođe jedna ne treba očekivati i drugu.
Predznaci i pravila za buru
Bura će najvjerojatnije zapuhati:

- ako se pojavi gorski oblak - burine kape na najvišim primorskim planinama;
- ako se pojave Cirrusi na potpuno vedrom nebu iznad južnog i jugozapadnog dijela horizonta;
- kada se iznad sjeverozapadnog dijela horizonta na inače naoblačenom nebu pojavi vedrina ili svjetla mrlja uz veće potamnjenje na jugu;
- ako za kišna vremena sijeva daleko nad morem, a ne nad kopnom;
- ako je nakon južine vjetar skrenuo na jugozapadnjak - lebić, pa zapadnjak - ponenat i zapuhao sjevernjak - tramuntana, a oblaci se povlače s kopna prema moru;
- ako je nakon južine vjetar skrenuo na istočnjak - levanat;
- kada se morska razina počne neuobičajeno spuštati;
- ako se tlak zraka prestane smanjivati i počne se povećavati;
- ljeti nakon oluje i nevere i kiše u zaobalju.


Bura će najvjerojatnije prestati puhati:

- kad nestane burina kapa na planinama;
- ako se oblačnost  raščinja na sjeveru i sjeverozapadu i povlači prema jugoistoku i istoku;
- ako se pojave lećasti oblaci - lentikularisi na vedrom nebu;
- kad postaje toplije a sa zapada se pojave Cirrusi koji se brzo primiču uz neuobičajeni ras morske razine koja prethodi južini;
- ako se tlak počinje znatnije smanjivati.
Predznaci i pravila za jugo
- ako se za vedra vremena pojave Cirrusi nad zapadnim horizontom koji se približavajući dižu i kreću od zapada prema istoku;
- kad se na primorskim planinama i iznad otoka , i to najprije na stranama okrenutim moru i jugoistoku pojave niski gorski oblaci;
- ako sa zapada dolazi sve niža i kompaktnija naoblaka;
- kada morska razina neuobičajeno visoko poraste;
- ako se pojave valovi mrtvog mora i neuobičajeno jaka morska struja iz jugoistoka;
- ako je kopno vlažno, osobito putevi i ulice u sjeni;
- ako ljeti potpuno izostane maestral ili ranije prestane puhati, a nema znakova za oluju i neveru, vjerojatno će zapuhati jugo;
- lagano jugo u zoru najvjerojatnije će već nakon izlaza Sunca pojačati, a jako jugo  će najvjerojatnije popodne i predvečer oslabiti, a u toku noći skoro stišati;
- jugo će okrenuti udesno u levanat jugoistočnjak, ako se za potpunog naoblačenja na jugozapadu pokaže vedrina ili stanji naoblaka, a najtamniji dio naoblake se pomiče od sjeverozapada prema sjeveru i sjeveroistoku;
- jugo će skrenuti preko istočnjaka na sjeveroistočnjak - buru, ako se najveći dio naoblake pomiče od zapada na jugozapad i jug ili ako se oblačni pokrov na sjeverozapadu stanji;
- kada se tlak zraka smanjuje, što brže i što više, to će jugo biti snažnije i vjerojatno trajnije.

Ostali važniji znaci i pravila koja je uputno znati i poštivati
- kako je na zapadnom dijelu neba, tako će ubrzo biti iznad brodice. Izgled zapadnog neba osobito za zalaska sunca, toliko je važan i pouzdan znak za prognoziranje da se ne smije desiti pomorcu da za opažanja ostalih znakova pažljivo ne osmotri zapad;
- Cirrocumulusi ili "ovčice" kada su na nebu znače nastavak vedrog, suhog i tihog vremena;
- izduženi vlaknasti Cirrusi koji završavaju s kukicama prema gore i kreću se od zapada prema istoku, pouzdani su znak promjene vremena;
- ako se na oblačnom nebu obrisi oblaka na zapadu gube i potpuno iščeznu, ubrzo će padati kiša, a ako su za padanja kiše obrisi oblaka sve jasniji, kiša će za koji čas prestati;
- samo jedan sloj oblaka iza kojeg je vedro nebo ne znači pogoršanje vremena, međutim više slojeva oblaka iza kojih iščezava vedrina neba upozorava na pogoršanje;
- ako se za postupnog naoblačenja, kišovitog i vjetrovitog vremena na bilo kojem dijelu neba uz horizont pokaže vedrina ,"oko", ili svjetla mrlja za očekivati je da će iz tog smjera i nešto desno zapuhati vjetar;
- kada ljeti preko dana ima pojedinih oblaka pa i visokih Cumulusa, koji predvečer nestanu, stabilno vedro vrijeme će potrajati;
- ako se u toku dana naoblači i predvečer počne padati kiša, najvjerojatnije će kiša potrajati cijelu noć;
- ako se na zapadu oblaci kreću nadesno, predznak je pogoršanja vremena, a ako se kreću ulijevo poboljšanja vremena;
- kad maestral - smorac uz obalu nastavi puhati i noću, pogoršat će se vrijeme;
- kakvo se vrijeme pokazuje na zapadnom dijelu horizonta za zalaska Sunca, takvo će vrijeme osvanuti ujutro iznad mjesta s kojeg smo osmatrali;
- vedro suho i tiho vrijeme brže se ustali ako nastaje nakon skretanja juga na buru, a sporije ako nastaje skretanjem juga na jugozapadnjak i zapadnjak;
- neobično niska morska razina znak je hladnijeg, suhog i stabilnog vremena, a neobično visoka morska razina toplijeg, vlažnog i nestabilnog vremena:
- što je kiša ravnomjernija i umjerenija - traje duže i pada na većem području;
- što je kiša jača, traje kraće i na manjem prostoru;
- pljusak traje najkraće i pada na najmanjem prostoru pa je lokalnog značenja;
- ljeti će u toku dana zapuhati jači maestral ako se nad kopnom u toku dana razvijeni oblaci pomiču prema istoku;
- neobično jakom maestralu treba se ljeti nadati nakon ki[nog vremena pri kojem  južni vjetar skreće prema jugozapadu i zapadu - za Suncem, ali ne završava burom;
- jači je maestral uvijek poslije kiše, ako ne zapuše bura;
- ljeti rosa navečer znači da će jutro biti toplo i sparno.Lokalna prognoza vremena - pregledna tabela znakova vremena.


s
t
a
b
i
l
n
o

v
r
i
j
e
m
e


l
i
j
e
p
o
po instrumentima
prema izgledu neba
po oblacima  i magli
po vjetru
tlak zraka je visok, temperatura i vlaga niski, svi meteorološki elementi pokazuju pravilne dnevne oscilacije,
nebo je svjetlo plavo, pri izlasku sunca nebo je svjetlo sivo, prozirnost zraka normalna, noć je bistra i mirna
magle nema ili je rijetka i niska, magla nastaje pri izlazu sunca, oblaka nema ili pokrivaju pola neba javljaju se u određenim dnevnim satima, visoki su, bijeli, gotovo prozirni s končastim rubovima,
potpuna ili gotovo potpuna tišina, pušu lagani vjetrovi , pravilni su po smjeru, snazi i trajanju,
r
u
ž
n
o
tlak zraka je nizak, vlaga visoka, temperatura ljeti opada, temperatura zimi u porastu, meteorološki elementi pokazuju neredovite dnevne oscilacije, nebo je tamno plavo, nebo je crveno pri izlazu Sunca,  Sunce zalazi za zavjesom oblaka, može se uočiti halo oko sunca ili mjeseca, magla je gusta i visoka, nebo je potpuno ili skoro potpuno  pokriveno, oblaci ne pokazuju znakove raspadanja, oblaci su veliki  i tamni, puše jak vjetar pretežno južni vjetar, zimi se javlja i sjeverni vjetar,
p
r
o
m
i
j
e
n
lj
i
v
o

v
r
i
j
e
m
e
p
o
g
o
r
š
a
nj
e
tlak zraka pada, temperatura ljeti pada, zimi temperatura u porastu, vlažnost se povećava,
nebo je tmurno plavo, crveno je pri izlazu Sunca, zalaz je živo crvene boje,
magla iz dana u dan postaje jača i ustrajnija je, pri zalazu Sunca  horizont je pun oblaka koji se nagomilavaju u veće oblačne mase,
nepravilnosti u lokalnim vjetrovima , vjetar se usmjerava o puše iz južnog ili sjevernog smjera
p
o
b
o
lj
š
a
nj
e
dnevna kolebanja meteoroloških elemenata postaje normalno, temperatura i vlaga opadaju, tlak je prešao minimum i počinje rasti,
nebo je jutrom oblačno, zora je siva, zalaz je vedar, prozirnost atmosfere je normalna,
horizont je čist,  posebice sa strane s koje su dolazili oblaci, oblaci se razbijaju pa se nazire i vedro nebo, razvedravanje nastupa polagano i progresivno,
lagani vjetrovi postaju redoviti, ponovno počinju puhati lokalni vjetrovi,


Znakovi vremena cirusna naoblaka
Cirusi Pijavica na moru kapa
Pijavica
Shelf oblaci Makarska foto Zlatko Josipović
Shelf oblak
Znakovi vremena zalaz Skitača foto D.Farguna
Zalaz Sunca