<
Home Sadržaj O autorima

banner

prognoza temperature danas

Temperatura zraka danas i prognozirane pojave

PROGNOZA temperature zraka za danas. Temperatura je prikazana skalom boja u kojoj plavo označava niže temperature a crveno više temperature. Prognozirane pojave prikazane su simbolima.

Značenje simbola je intuitivno, pregled svih simbola i njihovo značenje na linku.
prognoza temperature sutra

Temperatura zraka sutra i prognozirane pojave

Karte prognoze izrađene prema podacima numeričkog modela (ECMWF).
prognoza temperature preksutra

Temperatura zraka preksutra i prognozirane pojave
 

  Meteorološki elementi        Meteorologija Jadranskog mora        Home    O autorima