<
Home Sadržaj O autorima


banner

EUMETSAT 4 GODIŠNJA DOBA ANIMACIJA

.

EUMETSAT MTG

EUMETSAT 11

EUMETSAT MTG 04.05.2023. prva objavljena slika
EUMETSAT 11

EUMETSAT MTG 11

Animacija 24 sata MTG-I1, od 11:50 UTC 18.04 do 11:50 UTC 19.04.2023. Slike punog diska Zemlje svakih 10 minuta.
©® 2014. zabranjeno umnažanje i kopiranje bez dozvole
Document made with KompoZer
     
  Meteorološki elementi        Meteorologija Jadranskog mora        Home    O autorima