banner

Izračunavanje prividnog vjetra


Smjer i brzina stvarnog vjetara u odnosu na plovilo Plovilo
smjer°
-vjetar s LIJEVA
+vjetar s DESNA
smjer plovidbe°
brzina čvorovi brzina čvorovi

Prividni vjetar Stvarni vjetar
smjer odnosu na plovilo brzina smjer°

- u LIJEVO
+ u DESNO
čvorovi °  Meteorološki elementi        Meteorologija Jadranskog mora        Home    O autorima