Home Sadržaj O autorima

banner

Meteorološki prirucnik za nauticare
Kalkulator indeksa topline
Indeks topline izracun pomocu temperature vlaznog i suhog termometra.
Kod visoke temperature zraka i visoke vlage zraka.
u prazno polje unesite temperaturu zraka ( Tzrak ), mora biti visa od 27C
i temperaturu rosista ( Trosa ) mora biti visa od 12C

Tzrak °C Trosa °C Indeks =

Indeks topline izracun pomoću relativne vlage i temperature zraka.
U prazno polje unesite temperaturu zraka ( Tzrak ), u C ili F
* preračun iz C u F je automatski
te unesite relativnu vlagu u %

Tzrak °C  =  Tzrak °F Relativna vlaga %  

Indeks =* Napomena samo u granicama kao na grafu.
heat index graf


Napomena: Java script mora biti omogucen