agrokultura logo Ukupna količina oborine po mjesecima 2019. godina
izvor podataka DHMZ

Tabelarni prikaz količine oborine po mjesecima za postaje DHMZ-a


2022. godina
2021. godina
2020. godina
2019. godina

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U 2019. GODINI

Analiza godišnjih količina oborine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da je u 2019. godini u Hrvatskoj na svim analiziranim postajama količina oborine bila iznad prosjeka.
Usporedba s navedenim višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za 2019. godinu nalaze u rasponu od 103% (Slavonski Brod) do 143 % (Pazin) spomenutog prosjeka. Šire područje Pazina nalazi se u kategoriji ekstremno kišno dok se šire područje Varaždina te dio sjevernog i srednjeg Jadrana nalaze u kategoriji vrlo kišno. Istočna Hrvatska, dio središnje Hrvatske, južni Jadran i dio sjevernog Jadrana nalaze se u kategoriji normalno. Preostali dio Hrvatske nalazi se u kategoriji kišno.


oborina 2019 odstupanje od klimatoloskih
Godišnja količina oborine u odnosu na višegodišnji prosjek 2019.

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U 2020. GODINI

Analiza godišnjih količina oborine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile ispod, a na njih devet iznad višegodišnjeg prosjeka.
Oborinske prilike u Hrvatskoj u 2020. godini izražene percentilima bile su normalne na većem dijelu teritorija, ali i sušne do vrlo kišne na izdvojenim lokacijama. Detaljnije su oborinske prilike opisane sljedećim kategorijama: sušno (okolica Bilogore, Siska, Karlovca, Šibenika, Komiže, Lastova), normalno (veći dio teritorija), kišno (okolica Zagreba, Pazina, Senja) i vrlo kišno (okolica Varaždina).


oborina 2020 odstupanje od klimatoloskih
Godišnja količina oborine u odnosu na višegodišnji prosjek 2020.

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U 2021. GODINI

Analiza odstupanja količina oborine za godinu 2021. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile oko višegodišnjeg prosjeka.
Oborinske prilike u Hrvatskoj u 2021. godini izražene percentilima bile su normalne na većem dijelu teritorija, a sušne ili kišne na izdvojenim lokacijama. Detaljnije su oborinske prilike opisane sljedećim kategorijama: sušno (okolica Puntijarke, šire riječko područje, Istra, Mali Lošinj), normalno (veći dio teritorija), kišno (dio srednje Dalmacije oko Splita, dijelovi Brača i Hvara).


oborina 2021 odstupanje od klimatoloskih
Godišnja količina oborine u odnosu na višegodišnji prosjek 2021.


Maksimalne visine snježnog pokrivača

izvor DHMZ
Meteorološka postaja Početak mjerenja snijega
(ili od kad do kada)
Maksimalna visina snježnog pokrivača (cm) Datum
Zavižan 1953. 322 21. 3. 2013.
Gospić 1924.* 285 16. 2. 1929.
Vrh Učke (1968. - 2008)* 239 20. 3. 1970.
Mrkopalj 1991. 205 2. 3. 2018.
Mrzla Vodica 1921. 200 17. 2. 1969.
Stari Laz 1991.* 195 26. 2. 2018.
Fužine-brana (1955. - 1972.)* 194 17. 2. 1969.
Sunger 1991. 188 28. 2. 2018.
Delnice 1981.* 182 27. 2. 2018.
Lokve brana (1960. - 2015.) 180 5. 3. 1984.
Modruš 1964.* 180 28. 2. 2018.
Ravna Gora 1946. 180 28. 2. 2018.
Tršće 1937.* 178 10. 3. 1976.
Stara Sušica (1960. - 1986.)* 170 17. 2. 1969.
Gerovo 1937.* 170 10. 3. 1976.
Baške Oštarije 1962. - 2010. 165 12. 2. 1986.
Vrelo Ličanke 1974.* 165 5. 3. 1984.
Zalesina (1981. - 2000)* 165 4. 3. 1984.
Fužine 1932.* 163 10. 3. 1984.
Begovo Razdolje 2003. - 2008.) 158 24. 3. 2005.
Prezid 1951. 158 15. 2. 1952.
Parg 1950. 156 7. 3. 1970.
Risnjak - Crni Lug 2003. 155 28. 2. 2018.
Jasenak 1950.* 150 17. 2. 1969.
Plitvice 1986.* 149 28. 2. 2018.
Zamost 1953.* 142 10. 3. 1976.
Lovinac 1960.* 140 26. 2. 2005.
Puntijarka 1981. 140 28. 2. 2013.
Skrad (1960. - 1993.)* 140 17. 2. 1969.
Zeleni Vir 1936 140 8. 3. 1955.
Gračac 1960.* 135 11. 2. 1986.
Donji Zvečaj 1925.* 135 15. 2. 1929.
Oštarije 1954.* 134 8. 3. 1955.
Rakovica 1991.* 134 2. 3. 2018.
Ramljani 1954. 132 2. 3. 2018.
Vrhovine 1991.* 130 27. 2. 2005.
Korenica 1981.* 128 6. 3. 1984.
Plaški 1960.* 126 27. 2. 2018.
Tounj Zdenac 1991.* 123 2. 3. 2018.
Ogulin 1949. 120 28. 2. 2018.
Slunj 1955.* 120 24. 2. 2013.
Drežnica 1994. 115 4. 3. 2005.
Velika Popina (1981. - 1991.)* 115 17. 2. 1986.
Kosinjski Bakovac 1959. 115 11. 2. 2018.
Zdihovo 1961.* 115 24. 2. 2013.
Brinje 1997. 113 25. 2. 2013.
Zvečevo 1986.* 111 28. 2. 2018.
Delnice - COB 1992. - 2007. 109 18. 2. 2003.
Zlobin 1991.* 107 27. 2. 2018.
Generalski Stol 1950.* 106 8. 3. 1955.
Županja 1981.* 104 10. 12. 1987.
Sošice 1996.* 102 18. 1. 2013.
Karlovac 1949. 100 8. 3. 1955.
Otočac 1994.* 98 27. 1. 2005.
Bosiljevo 1981. 97 24. 2. 2013.
Čabar 1991.* 96 1. 3. 2004.
Zagreb Maksimir 1929.* 95 16. 2. 1929.
Lič 1991.* 95 25. 2. 2013.
Osijek 1899.* 93 12. 2. 1922.
Ličko Lešće 1960.* 92 26. 1. 2005.
Donji Lapac 1982.* 90 12. 2. 1999.
Stubička Gora (1981. - 1996.)* 90 12. 2. 1986.
Ludbreg 1981. 85 30. 11. 1993.
Udbina (1996. - 2015)* 84 23. 1. 2000.
Zagreb Grič 1895.* 84 28. 2. 1895.
Malo Trojstvo (1984. - 1994.)* 82 30. 11. 1993.
Gorinci 2002. 80 7. 2. 2015.
Brod na Kupi 1991.* 80 25. 2. 2013.
Studenci 1991.* 80 26. 1. 2005.
Bjelovar 1949. 79 30. 11. 1993.
Hrvatska Kostajnica 1981.* 79 28. 2. 2018.
Sisak 1949.* 78 1. 1. 1970.
Varaždin 1949. 76 8. 3. 1955.
Voćin 1981.* 76 28. 2. 2018.
Križevci 1961. 75 30. 11. 1993.
Lekenik Vukojevac 1963.* 74 5. 1. 1971.
Stubičke Toplice 1961.* 74 25. 12. 1994.
Našice 1981.* 72 13. 2. 2012.
Novi Dvori (1960. - 1991.)* 72 3. 1. 1971.
Bilogora 1981. 71 14. 2. 1999.
Brana Ričice 1993. 70 5. 2. 2012.
Čazma 1981.* 70 30. 11. 1993.
Jastrebarsko (1981. - 2014.)* 70 13. 2. 2012.
Koprivnica 1949. 70 5. 2. 1963.
Petrinja 1981.* 68 10. 1. 2003.
Slavonski Brod 1963. 68 23. 12. 1963.
Virovitica 1951.* 68 9. 1. 1967.
Pisarovina 1981.* 67 18. 1. 2013.
Botinec 1981. - 2014. 66 15. 1. 2013.
Samobor 1981.* 66 4. 3. 1986.
Zagreb - Rim 1981.* 65 17. 2. 1996.
Šibice 2007.* 64 15. 1. 2013.
Kostel (1981. - 1987.) 63 25. 1. 1984.
Đurđevac 1960. 62 6. 2. 1963.
Novi Marof 1981.* 60 19. 1. 2013.
Oborovo 1986.* 60 30. 11. 1993.
Lipik 1981.* 58 17. 12. 1997.
Zelina 1981.* 58 30. 11. 1993.
Čakovec 1981.* 57 30. 11. 1993.
Donji Miholjac 1955. 57 5. 2. 1963.
Kuna (poluotok Pelješac) 1981.* 57 13. 2. 2012.
Požega 1949.* 57 22. 12. 1963.
Zagreb Pleso 1981. 56 15. 1. 2013.
Borovo (1981. - 1989.)* 55 11. 1. 1985.
Novska 1981.* 55 10. 1. 2003.
Sunja 1981.* 55 13. 2. 2012.
Topusko 1981* 55 7. 2. 2012.
Virovitica Bikana (1994. - 2007.)* 55 13. 2. 1999.
Zabok 1991.* 55 24. 12. 1994.
Metković 1997.* 53 12. 2. 2012.
Vinkovci 1981.* 53 7. 2. 2012.
Kutina 1981.* 52 12. 1. 2003.
Rijeka 1948. 52 10. 3. 1976.
Bednja 2006.* 51 19. 1. 2013.
Imotski 1981. 50 5. 2. 2012.
Senj 1948. 50 20. 2. 1958.
Slatina 1981.* 50 25. 2. 1986.
Vukovar 1999.* 50 14. 2. 2012.
Brestovac - Belje 1981.* 47 10. 1. 2003.
Daruvar 1978. 47 12. 2. 1999.
Ilok 1981.* 47 26. 1. 2005.
Opeke (1981. - 2008.)* 47 4. 3. 1986.
Božjakovina (1981. - 1989.)* 46 12. 2. 1983.
Osijek - zračna luka 1981.* 46 7. 2. 2012.
Valpovo 1963.* 46 8. 1. 1967.
Stružec 1981.* 45 10. 1. 2003.
Đakovo 1981.* 43 17. 2. 1986.
Krapina KL 1981. - 1988. 43 14. 2. 1983.
Kopački Rit 2004.* 42 7. 2. 2012.
Šestanovac 1981. 42 11. 2. 2012.
Vrgorac 1981* 42 17. 2. 1994.
Gradište 1981. 41 13. 2. 2012.
Krapina 1993.* 41 30. 12. 2005.
Drniš 1957.* 40 5. 2. 2012.
Knin 1949.* 40 31. 12. 1996.
Novigrad (Dalmacija) 1981.* 40 11. 2. 1986.
Račinovci 2007.* 40 13. 2. 2012.
Kutjevo Vidim 2002.* 39 13. 2. 2012.
Sinj 1950. 39 10. 1. 1985.
Beli Manastir 2004.* 38 7. 2. 2012.
Gorice 2004. 38 13. 2. 2012.
Pregrada 1992.* 38 25. 12. 1994.
Nova Gradiška 1981.* 35 7. 1. 2016.
Kutjevo - Mitrovac 2003. - 2013.* 33 14. 2. 2012.
Šibenik 1949. 32 12. 2. 2012.
Rab 1978. 31 11. 2. 1986.
Kukuljanovo 1997.* 30 18. 12. 2010.
Opuzen 1981.* 30 9. 1. 1985.
Pazin 1961. 30 10. 3. 1976.
Benkovac 1981.* 29 9. 1. 1985.
Pula 1963. 27 20. 12. 2009.
Cres 1985.* 25 10. 2. 1986.
Pula - zračna luka 1978.* 25 11. 2. 1986.
Rovinj 1949.* 25 23. 2. 2013.
Split - Marjan 1948. 25 5. 2. 2012.
Ston 1981.* 25 19. 2. 2009.
Ploče 1978. 22 12. 2. 2012.
Lastovo 1948. 21 4. 1. 1993.
Mali Lošinj 1961. 21 10. 2. 1986.
Starigrad Paklenica 1992. - 2018. 21 30. 12. 1996.
Zadar Zemunik 1981.* 21 5. 2. 2012.
Biograd na moru 1981.* 20 30. 12. 1996.
Zadar 1961. 19 7. 1. 1967.
Malinska (1981. - 2009.)* 18 10. 2. 1986.
Vela Sestrica 1981. 18 5. 2. 2012.
Kukljica (1999. - 2018.)* 17 5. 2. 2012.
Volosko (1995. - 2013.)* 16 20. 12. 2009.
Botonega 1987.* 15 23. 2. 2013.
Crikvenica 1891.* 15 17. 2. 1969.
Sutivan (otok Brač) 1981. 15 2. 2. 2012.
Silba 1981.* 14 7. 2. 1991.
Hvar 1858.* 13 16. 2. 1942.
Krk 1981.* 13 10. 2. 1986.
Pag 1978.* 13 30. 12. 1996.
Vrana (1981. - 1992.)* 13 5. 1. 1985.
Abrami 1981. - 2017. 12 15. 1. 1985.
Jelsa (otok Hvar) 1981.* 12 4. 1. 1993.
Split zračna luka 1981. 12 5. 2. 2012.
Vela Luka (otok Korčula) 1981.* 12 3. 1. 1993.
Celega (1982. - 2011.)* 11 14. 1. 1987.
Poreč 1981. 11 20. 12. 2009.
Rijeka Omišalj 1970. - 2008. 11 15. 1. 1985.
Bol (otok Brač) 1981.* 10 4. 1. 1993.
Boljun (1981. - 1989.)* 10 19. 3. 1985.
Čepić 1981. 10 14. 12. 1995.
Goveđari 1981.* 10 15. 2. 1994.
Karlobag (1993. - 2016.)* 10 18. 12. 2009.
Labin Dubrova (2006. - 2011.)* 10 20. 2. 2009.
Letaj - brana 1995.* 10 18. 12. 2010.
Božava 1997.* 8 5. 2. 2012.
Dubrovnik 1961. 8 9. 2. 1965.
Dubrovnik Ćilipi 1981.* 8 19. 2. 2009.
Goveđari jedan 2002. 8 19. 2. 2009.
Kraljevica (1981. - 1986.) 8 15. 1. 1985.
Labin COB (1993. - 2006.)* 8 29. 2. 2004.
Sumartin (otok Brač) 1998.* 8 5. 2. 2012.
Veli Lošinj 1981. - 1992. 8 7. 2. 1991.
Ponikve (1987. - 2005.)* 7 24. 2. 2004.
Sv. Ivan na pučini (Rovinj) 1984. 6 11. 2. 1986.
Bakar 1997.* 5 17. 12. 2010.
Mali Lošinj Čikat (1981. - 2008.)* 5 30. 12. 1996.
Komiža 1981.* 3 27. 2. 2018.
Makarska 1981. 3 28. 3. 1993.
Orebić (poluotok Pelješac) (1981. - 2010.)* 3 18. 2. 2009.