agrokultura logo

AGROKULTURA facebook
izvor podataka DHMZ

Stanje tla i temperatura tla na 20 cm dubine u 7/, 14/ i 21 sat.

Šifre stanja tla

0 suho
1 vlažno
2 voda u manjim ili većim baricama
3 smrznuto
4 poledica ili led na tlu (bez snijega)
5 snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6 snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7 snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8 pršić, pokriva više od polovine tla
9 pršić, potpuno pokriva tlo