agrokultura logo izvor podataka DHMZ

Ostvarene temp. sume / Prognozirane temperaturne sume


Temperaturna sume prikazuju utjecaj topline na biljke.
Prema definiciji, temperaturna suma je mjera akumulirane topline iznad specifičnog temperaturnog praga u nekom razdoblju

Temperaturni pragovi izabrani su kao prosječni pragovi za početak vegetacije određenih skupina biljaka i to:
prag od 5 °C izabran je za šumsko drveće i grmlje;
prag od 7 °C za voćke i žitarice ;
prag 12 °C za kukuruz.

Na slikama su prikazani pragovi temperature (horizontalna os) i vrijednosti temperaturnih suma (vertikalna os).
Kod svakog temperaturnog praga lijevi stupić je višegodišnji srednjak temperaturne suma za prikazano razdoblje, a desni stupić prognozirana temperaturna suma.