agrokultura logo

AGROKULTURA facebook
izvor podataka DHMZ

Sumarna kolicina oborine (mm)
Sumarni sati sijanja sunca.

Mjerene
vrijednosti u proteklih 6 dana prikazane na karti Hrvatske.
Temperature zraka na 2 metra i 5 cm visine maximum i minium

Prognozirane vrjednosti temperature i vremena za 7 dana model ECMWF.
.


Akumulirana količina oborine i suša 01/19
Akumulirana količina oborine i suša 02/19
Akumulirana količina oborine i suša 03/19
Akumulirana količina oborine i suša 04/19
Akumulirana količina oborine i suša 05/19
Akumulirana količina oborine i suša 06/19
Akumulirana količina oborine i suša 07/19
Akumulirana količina oborine i suša 08/19
Akumulirana količina oborine i suša 09/19
Akumulirana količina oborine i suša 10/19
OSIJEK

sume

ostvarene/prognozirane sume
.


DWD model 850 hPa

mpzn

mteoroloski prirucnik za nauticare kiknite na sliku
.

samo za internu upotrebu prognostički meteogrami ECMWF

meteogram 00 run

meteogram 12 run
.

Prognoza

Prognoza vremena

Prognoza

Temperatura na 20 cm dubine

Temp na 20 cm

Meteorološi podaci

Meteoroloska mjerenja