agrokultura logo


izvor podataka DHMZ

Prognoza i mjerene vrijednosti

Tjedna prognoza vremena

Prognoza

Mjerenje temperatura tla na 5, 10 i 20 cm dubine.

Temperatura tla

Mjereni meteorološi podaci

Meteoroloska mjerenja
Automatske postaje / graf


Sumarna kolicina oborine (mm)
Sumarni sati sijanja sunca.

Mjerene
vrijednosti u proteklih 6 dana prikazane na karti Hrvatske.
Temperature zraka na 2 metra i 5 cm visine maximum i minium

Tabelarni prikaz mjerenja nalazi se na tabelarni prikaz

Prognozirane vrjednosti temperature i vremena za 7 dana model ECMWF.

OSIJEK
Akumulirana količina oborine i suša siječanj 2021.

Dnevne količine oborine
Na Slici podebljana linija prikazuje kumulativnu količinu oborine [mm] na postaji od početka do kraja analiziranog mjeseca. Glatke krivulje su teorijski percentili (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) koji daju ocjenu koliko trenutno stanje odstupa od prosječnog, tj. od medijana (50. percentil).
Teorijske krivulje računaju se iz mjesečnih količina oborine na pojedinoj postaji u višegodišnjem razdoblju 1961. - 2000. primjenom normalne razdiobe drugim korijenom. Vrijednost akumulirane količine oborine za pojedini dan u mjesecu manja od 25. percentila (prvi kvartil) upućuje na relativno sušno razdoblje za taj dio godine, a vrijednost veća od 75. percentila (treći kvartil) ukazuju na kišne prilike. Prekoračenje 2. ili 98. percentila može se očekivati jednom u 50 godina i takvi slučajevi se mogu smatrati ekstremno sušnim odnosno ekstremno kišnim događajima.
Crtkana linija predstavlja prognozu količine oborine koja je izravni rezultat numeričkog modela ECMWF-a. Približavanjem kraju mjeseca sedmodnevni prognostički interval se smanjuje do konačnog oblika grafa popunjenog samo podacima opažanja.
kisomjeri i tucomjer

Ukupna količina oborine po mjesecima 2019 godina

Temperaturna suma je način da se pokaže utjecaj topline na biljke. Prema definiciji, temperaturna suma je mjera akumulirane topline iznad specifičnog temperaturnog praga u nekom razdoblju
Temperaturni pragovi izabrani su kao prosječni pragovi za početak vegetacije određenih skupina biljaka i to:
prag od 5 °C izabran je za šumsko drveće i grmlje;
prag od 7 °C za voćke i žitarice ;
prag 12 °C za kukuruz.
Na slikama su prikazani pragovi temperature - horizontalna os, i vrijednosti temperaturnih suma - vertikaln os. Kod svakog praga lijevi stupić je višegodišnji srednjak temperaturnih suma za prikazano razdoblje, a desni stupić prikazuje prognoziranu temperaturnu sumu.

sume

Ostvarene/prognozirane temperaturne sume Klik na sliku animacija, unutrašnjost i Jadran.