agrokultura logo


izvor podataka DHMZ

Agrometeorološki podaci:

- ime meteorološke postaje
- temperature zraka (C) maksimalna / minimalna
- temperatura zraka na 5 cm iznad tla (C)
- oborina (mm)
- snijeg (cm)
- vlaga zraka (%) maksimalna / minimalna
- sijanje sunca (h)

Mjerene vrijednosti maksimumi i minimumi prikazani su na karti na linku.