Temperatura/oborina/sijanje sunca
AGROKULTURA izvor podataka DHMZ

Mjerene vrijednosti u proteklih 6 dana prikazane na karti Hrvatske.
Temperature zraka na 2 metra i 5 cm visine maximum i minium
Sumarna kolicina oborine (mm)
Sumarni sati sijanja sunca.

Mjerene vrijednosti u tabelarnom obliku nalaze se na linku.