Bojan Lipovšćak

poveznice - klik na linkove ili slike

PREZENTACIJE / PREDAVANJA


Seoul Korea 2014.

prezentacija projekta OPERA na skupu posvecenom upotrebi meteoroloskih radara u hidrologiji. LINK

Prezentacije održane na seminaru DHMZ-a:
Osnove meteoroloških radara RADARI  
Meteo radar i detekcija hladne i tople fronte FRONTE

Predavanja održana u HAZU - Savjet za daljinska istraživanja

HAZU predavanje pogreske kod radarskih meteoroloskih mjerenja 2017. LINK

HAZU predavanje sateliti 2014. LINK

OPERA Dubrovnik 2006.
Prikaz mreže radara Hrvatske na sastancima OPERA:

Meteorološki radari u Hrvatskoj stanje 2012.

Meteorološki radari u Hrvatskoj stanje 2015.Prezentacija Zvjezdano selo Mosor, razmišljanje o korištenju radara u meteo službi  Link na predavanje pod nazivom: Kamo dalje?

Press najava predavanja je na ovom linku .


EUMETCAL online predavanje radarske fronte 2017 LINK
Predavanje HAREN 2013 Bruxeles

International Workshop on Forecasting Rainfall induced Hazards at European Scale
The OPERA radar composites: An opportunity to provide high-resolution rainfall information at European scale.


Video o projektu video Prezentacija je na linku

N1 prognoza vremena od kolovoza 2021.(video)