Maja Lipovšćak

Maja Lipovscak
Maja Lipovscak short track

Maja Lipovšćak brzo klizanje na kratke staze

maja lipovscak
Maja Diploma

Diplomirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu DIPLOMSKI RAD