agrokultura logo
AGROKULTURA je poljoprivredna emisija Mreže TV koja donosi aktualnosti iz poljoprivrede i ribarstva.
Agrometeorološka prognoza za AGROKULTURU izrađuje se na temelju meteoroloških podataka DHMZ-a, wettercentrale.de, WMO.

Akumulirane količine oborine Krizevci

Krizevci

Pregled za 2023. godinu za postaje Bjelovar, Osijek, Krizevci, Parg, Gospić, Knin, Pazin, šibenik i Dubrovnik, potražite klikom na poveznice na mjesece.
siječanj,


Pregled za 2022. godinu za postaje Bjelovar, Osijek, Krizevci, Parg, Gospić, Knin, Pazin, šibenik i Dubrovnik, potražite klikom na poveznice na mjesece.
siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac.

Pregled za 2021. godinu za postaje Bjelovar, Osijek, Krizevci, Parg, Gospić, Knin, Pazin, šibenik i Dubrovnik, potražite klikom na poveznice na mjesece.

siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz. rujan, listopad, studeni, prosinac.

Na Slici podebljana linija prikazuje kumulativnu količinu oborine [mm] na postaji od početka do kraja analiziranog mjeseca. Glatke krivulje su teorijski percentili (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) koji daju ocjenu koliko trenutno stanje odstupa od prosječnog, tj. od medijana (50. percentil).
Teorijske krivulje računaju se iz mjesečnih količina oborine na pojedinoj postaji u višegodišnjem razdoblju 1961. - 2000. primjenom normalne razdiobe drugim korijenom. Vrijednost akumulirane količine oborine za pojedini dan u mjesecu manja od 25. percentila (prvi kvartil) upućuje na relativno sušno razdoblje za taj dio godine, a vrijednost veća od 75. percentila (treći kvartil) ukazuju na kišne prilike. Prekoračenje 2. ili 98. percentila može se očekivati jednom u 50 godina i takvi slučajevi se mogu smatrati ekstremno sušnim odnosno ekstremno kišnim događajima.
Crtkana linija predstavlja prognozu količine oborine koja je izravni rezultat numeričkog modela ECMWF-a. Približavanjem kraju mjeseca sedmodnevni prognostički interval se smanjuje do konačnog oblika grafa popunjenog samo podacima opažanja.


kisomjeri i tucomjer

Ukupna količina oborine po mjesecima za 2019 ., 2020. i 2021.godinu.Maksimalna visina sniježnog pokrivača i odstupanja količine oborine od prosjeka prema podacima DHMZ-a.
2014.2016.Zagreb MMXXII , zabranjeno umanzanje i kopiranje bez dozvole

Document made with KompoZer