agrokultura logo
AGROKULTURA je poljoprivredna emisija Mreže TV koja donosi aktualnosti iz poljoprivrede i ribarstva.
Agrometeorološka prognoza za AGROKULTURU izrađuje se na temelju meteoroloških podataka DHMZ-a, wettercentrale.de, WMO.

Akumulirane količine oborine Krizevci

Krizevci

Pregled za 2022. godinu za postaje Bjelovar, Osijek, Krizevci, Parg, Gospić, Knin, Pazin, šibenik i Dubrovnik, potražite klikom na poveznice na mjesece.
siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad.

Pregled za 2021. godinu za postaje Bjelovar, Osijek, Krizevci, Parg, Gospić, Knin, Pazin, šibenik i Dubrovnik, potražite klikom na poveznice na mjesece.

siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz. rujan, listopad, studeni, prosinac.

Na Slici podebljana linija prikazuje kumulativnu količinu oborine [mm] na postaji od početka do kraja analiziranog mjeseca. Glatke krivulje su teorijski percentili (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) koji daju ocjenu koliko trenutno stanje odstupa od prosječnog, tj. od medijana (50. percentil).
Teorijske krivulje računaju se iz mjesečnih količina oborine na pojedinoj postaji u višegodišnjem razdoblju 1961. - 2000. primjenom normalne razdiobe drugim korijenom. Vrijednost akumulirane količine oborine za pojedini dan u mjesecu manja od 25. percentila (prvi kvartil) upućuje na relativno sušno razdoblje za taj dio godine, a vrijednost veća od 75. percentila (treći kvartil) ukazuju na kišne prilike. Prekoračenje 2. ili 98. percentila može se očekivati jednom u 50 godina i takvi slučajevi se mogu smatrati ekstremno sušnim odnosno ekstremno kišnim događajima.
Crtkana linija predstavlja prognozu količine oborine koja je izravni rezultat numeričkog modela ECMWF-a. Približavanjem kraju mjeseca sedmodnevni prognostički interval se smanjuje do konačnog oblika grafa popunjenog samo podacima opažanja.


kisomjeri i tucomjer

Ukupna količina oborine po mjesecima za 2019 ., 2020. i 2021.godinu.Maksimalna visina sniježnog pokrivača i odstupanja količine oborine od prosjeka prema podacima DHMZ-a.
2014.2016.Zagreb MMXXII , zabranjeno umanzanje i kopiranje bez dozvole

Document made with KompoZer